Home

Nieuwe Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens

Nieuwe Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens

Gegevens

Nummer
2021
Publicatiedatum
21 december 2021
Auteur
Redactie
Rubriek
Beleid
Trefwoord
Brandweer

De nieuwe Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens van IFV is de opvolger van de versie uit 2011. Sinds het verschijnen van de vorige handreiking zijn – naast incidenttypen als vliegtuigongevallen, infectieziektes en kapingen –ook verstoringen met effecten op de openbare orde en veiligheid steeds actueler geworden. Dergelijke verstoringen kunnen (soms lange tijd) voor veel ongemak en/of (zeer) onveilige situaties zorgen. Denk hierbij aan een drone die – al dan niet opzettelijk – het vliegverkeer verstoort, of ‘een signaal’ dat er sprake is van terrorismedreiging op een luchthaven. Ook andersoortige verstoringen, zoals storingen in de brandstofvoorziening of bij de incheckbalies op een luchthaven, kunnen voor langdurig en veel ongemak zorgen.

Afhankelijk van de situatie zijn er bij een incident meer of minder en wisselende partijen betrokken, die allemaal in zekere mate met elkaar dienen samen te werken. Elkaar kennen en weten wat men van elkaar mag verwachten is een cruciale vereiste voor een effectieve samenwerking. Een belangrijk doel van deze handreiking is dan ook om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de primair bij de crisisbeheersing betrokken partijen op een luchthaven in kaart te brengen.

foto: Schematische weergave van ongevaltypen voor vliegtuigen (Bron: Regeling burgerluchthavens)