Home

Contact

Inloggevens (opnieuw) aanvragen?
De afdeling Klantenservice van Sdu Uitgevers kan u verder helpen: 070-3789880 (alleen op kantooruren bereikbaar) of e-mail: informatie@sdu.nl

Redactie
Redactiesecretariaat en eindredactie Brand & Brandweer
e-mail: brandenbrandweer@sdu.nl

Bladmanager:
Ilse Wenderhold
e-mail: I.Wenderhold@sdu.nl
Postbus 20025
2500 EA Den Haag

Uitgever:
Britt van de Langkruis
e-mail: b.v.d.langkruis@sdu.nl

Aanleveren artikel
Aanleveren van kopij en agenda-items voor Brand & Brandweer, alsmede reageren op
verschenen artikelen, is alleen mogelijk per e-mail: brandenbrandweer@sdu.nl. De redactie is onafhankelijk in haar afwegingen aangeboden kopij al dan niet te plaatsen. Over deze afweging wordt niet gecorrespondeerd.

Reageren op artikel
Wilt u reageren op een artikel, of een onderwerp/artikel aandragen voor publicatie, neem dan contact op met de redactie via brandenbrandweer@sdu.nl. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten dan wel journalistiek aan te passen.

Adverteren
Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden, zowel online als in print, zoals tarieven, reserverings- en sluitingsdata voor (combinatie)advertenties in Brand & Brandweer en
Ambulancezorg, dan kunt u contact opnemen met:

Cross
010 - 742 10 20
traffic@cross.nl

Aanlevering van advertentiemateriaal bij traffic@cross.nl.
Klik hier voor meer informatie over adverteren op Brand & Brandweer.