24 januari 2023

Vacature NIPV

Gepubliceerd op 24-01-2023
Adviseur Netcentrisch Werken Medior, zie bij menu vacatures

19 januari 2023

Vacature

Gepubliceerd op 19-01-2023
NIPV: Logistiek coördinator

18 januari 2023

KNMR-Terugblik op 2022

Gepubliceerd op 18-01-2023
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt terug op een druk en heftig jaar. In 2022 voeren de reddingboten 2.524 keer uit voor hulpvragen. Dat was 10% meer dan

Een toekomst voor het WAS?

Gepubliceerd op 18-01-2023
Het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV voerde in opdracht van het ministerie van Justitie Veiligheid een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van het WAS (waarschuwings-

Scenarioboek Energietransitie

Gepubliceerd op 18-01-2023
De eerste 13 scenariokaarten van het Scenarioboek Energietransitie staan online. De scenariokaarten zijn, samen met de scenarioboeken Externe Veiligheid en Industriële Veiligheid,

4 januari 2023

Overstromingsrisico herverzekerd

Gepubliceerd op 04-01-2023
Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de zeeweringen het

Aanpak cybersecurity heeft versnelling nodig

Gepubliceerd op 04-01-2023
De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet in het onderzoek ‘Kwetsbaar door software: Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix, december 2021’ zeven
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2023 Sdu
Onderdeel van