Home

F.A.Q.

Hoe kom ik aan een inlog, zodat ik de artikelen van Brand & Brandweer kan lezen?

Abonnementen op B&B zijn tweeledig:
1. een abonnement op B&B. Dit abonnement biedt u 10 x per jaar het vakblad in de brievenbus én geeft u toegang tot de artikelen op deze site.
2. een online-abonnement. Dit abonnement geeft u toegang tot de artikelen op deze site.

Een abonnement kunt u afsluiten bij Sdu Klantenservice,
e-mail: sdu@sdu.nl,
tel. (070) 378 98 80.

Een abonnement kost € 114,66 excl. BTW (126 euro incl. BTW)
Een online-abonnement kost € 96,46 excl. BTW (106 euro incl. BTW)
Prijspeil 2022

Mag ik artikelen uit B&B delen met anderen?

Op de artikelen van B&B zit copyright. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu bv.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Sommige artikelen zijn open gezet om zonder inlog te kunnen lezen, de zogenoemde bonusartikelen. Welke artikelen dat zijn wordt aangekondigd op de homepage. Ook op deze artikelen zit copyright.

Hoe vind ik in een editie van een magazine een bepaalde rubriek?

De inhoudsopgave van een editie van een magazine wordt alfabetisch weergegeven.
Rechtsboven de inhoudsopgave kan worden gezocht op rubrieken. Dit rolmenu staat standaard op "Alle".

Kan ik een artikel zien zoals dit is afgedrukt in B&B?

Ja, onder elk artikel zit de downloadknop voor de pdf van het artikel.
Let op: ook op een gedownload artikel zit copyright. Het auteursrecht is hierop van toepassing.