Actueel

Actueel

Redactie

Boogmethode koelt beter

Welke methode koelt rookgas het beste, 3D-puls of boog? Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deed onderzoek naar verschillende methoden van rookgaskoeling. De conclusie: beide werkwijzen zijn effectief, toch krijgt de boogmethode de voorkeur.

Over de methodes bestaat al langer discussie. In Nederland wordt nu de 3D-pulsmethode gebruikt, terwijl in de VS de boogmethode wordt gehanteerd om een vuurhaard te benaderen. Het gaat daarbij om situaties waarbij brandweermensen een brand niet direct met een blusmiddel kunnen raken en zich moeten voortbewegen door (warme) rook.

Reikhalzend

De Nederlandse 3D-methode wordt door brandweermensen als ingewikkeld ervaren. Bij de Amerikaanse boogmethode worden wanden en plafonds met een gebonden straal bespoten in een omgekeerde U-beweging. Hoewel dit niet is onderzocht, lijkt de boogmethode eenvoudiger uit te voeren. Naast het gebruiksgemak blijkt deze boogmethode ook effectiever te koelen.

Normaal wordt dit soort onderzoek gedaan in stalen containers die de bluspraktijk minder goed benaderen, vertelt projectleider Rijk van den Dikkenberg van IFV. Nu is op het oefencentrum Troned een stenen gebouw neergezet om deze experimenten uit te voeren. Ook is gekeken naar de invloed van verschillende methodes op de overlevingskansen voor slachtoffers.

Naar het onderzoek werd door brandweermensen in binnen- en buitenland reikhalzend uitgekeken, vertelt de projectleider. De resultaten zijn inmiddels verwerkt in de les- en leerstof van de leergang Manschap. Over bijscholing van eerder opgeleide brandweermensen wordt nog nagedacht. Een Engelse vertaling verschijnt op verzoek van internationale vakgenoten in het voorjaar van 2022.

10_BB0102_Actueel.html-image1
Op het oefencentrum Troned is een stenen gebouw neergezet om de experimenten met rookgaskoeling uit te voeren.

Foto IFV

Aantal stalbranden daalt scherp

In 2021 zijn tot nu toe een stuk minder stalbranden ontstaan, meldt het Verbond van Verzekeraars. Zij registreerden 12 stalbranden, tegenover 54 gevallen in 2020.

Dat blijkt uit een brief van demissionair minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Het jaar 2020 kende het hoogste aantal stalbranden; ruim de helft daarvan was met dodelijke afloop voor de dieren. In totaal kwamen rond de honderdduizend dieren om, voor het merendeel pluimvee. De demissionaire landbouwminister wil dat in 2026 het aantal dodelijke stalbranden halveert ten opzichte van 2020.

Lees meer over stalbranden op pagina 26.

3.922 meldingen tijdens ‘rustige’ jaarwisseling

De brandweer heeft tijdens de afgelopen jaarwisseling een vergelijkbaar aantal meldingen ontvangen als vorig jaar tijdens Oud en Nieuw. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland. Het ging om 3.922 meldingen, vorig jaar waren dat er 3.949.

De hoeveelheid vuurwerk die de lucht inging was aanzienlijk minder dan in de tijd voor corona. Toch leek het verbod op verschillende plaatsen ver weg. Politie en boa´s hadden voor de jaarwisseling al laten weten niet actief te controleren. Het gevolg was dat overal in het land wel vuurwerk te horen, zien en ruiken was. Hoeveel was begin januari nog moeilijk vast te stellen. Persbureau ANP meldt dat in Utrecht en Den Haag minder werd geknald dan gebruikelijk. In Roermond, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam was dit verschil niet te merken.

Opstootjes

Ook dit jaar waren er weer verschillen tussen de 25 veiligheidsregio’s. Variërend van heel rustig en gemoedelijk tot druk en lokaal onrustig. In het hele land vonden opstootjes plaats. Hulpverleners waren daarbij weer volop doelwit, meerdere van hen raakten gewond. Jongeren in Lunteren bekogelden de uitgerukte brandweer met vuurwerk.

Ook in Groningen en Moordrecht werden hulpverleners bestookt en gehinderd in hun werk. In Kollumerzwaag moest de ME eraan te pas komen om de brandweer zijn werk te laten doen. In de gemeente Den Haag stonden zevenhonderd brandweermensen paraat. Zij zagen meer auto´s scooters en vuilnisbakken in rook opgaan.

Minder gewonden

In Kootwijkerbroek verloor een jongen een hand bij een vuurwerkongeluk, een tweede raakte gewond aan zijn gezicht. Eerder op oudejaarsdag vond een jongen van twaalf de dood in Haaksbergen. Hij stond in de buurt toen een man magnesium tot ontploffing bracht. Een andere jongen raakte zwaargewond. Ook het oogziekenhuis in Rotterdam kreeg vijf gewonden binnen, beiden waren omstanders die door vuurwerk werden geraakt.

Ieder jaar worden de incidenten, geïnventariseerd waarbij de brandweer tijdens oud en nieuw is ingezet. Het IFV heeft in opdracht van Brandweer Nederland een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de nieuwjaarincidenten en gebaseerd is op de data van de meldkamers (GMS-data) met uniforme rekenregels.

10_BB0102_Actueel.html-image2
Op een parkeerplaats in Amersfoort waren op nieuwjaarsnacht meerdere pallets in brand gestoken. Kinderen mochten helpen met blussen.

Foto AS Media

‘Veiligheidsregio’s stevig verankeren in nationale crisisstructuur’

Veiligheidsregio’s moeten een formele rol krijgen binnen de nationale crisisstructuur. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatie van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de aanpak van het eerste jaar van de coronacrisis.

De Inspectie keek daarbij naar de periode vanaf de start van de crisis tot 1 april 2021. Aanvankelijk werden de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s goed betrokken bij de bestrijding van corona. Maar in de zomer van 2020 werd de nationale crisisstructuur afgeschaald en konden de regio’s voorafgaand aan kabinetskeuzes niet meer meedenken over de uitvoerbaarheid ervan.

Rijk en regio’s werkten steeds meer langs elkaar heen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam bijvoorbeeld besluiten over het inrichten van testlocaties zonder de regio’s daarin te betrekken. Hierdoor werd onvoldoende gebruik gemaakt van de ervaring van de veiligheidsregio’s. Achteraf gezien werd er te snel afgeschaald. Sinds het najaar van 2020 zijn de veiligheids­regio’s weer direct betrokken bij de besluitvormingsstructuur.

Brandweer helpt bij boostercampagne

GGD Hollands-Midden kreeg rond de jaarwisseling hulp van de brandweer bij het uitdelen van boosterprikken in de regio Alphen aan den Rijn en Gouda. Brandweervrijwilligers reden vaccinatieartsen van de GGD naar adressen van mensen die aan huis gebonden zijn en niet naar een priklocatie kunnen komen.

Acht dienstauto’s maakten tot half januari bijna honderd ritten van de Bollenstreek tot de Krimpenerwaard, meldt het Leidsch Dagblad. Ook op andere plekken in het land hielp de vrijwillige brandweer bij de boostercampagne. In het dorp Aarle-Rixtelnaren (5700 inwoners) versnelden ongeduldige burgers de boostercampagne door een priklocatie in de plaatselijke kerk in te richten. Wijkverpleegkundigen en gepensioneerde artsen zetten de prikken, brandweerlieden begeleidden de mensenstroom, meldt De Volkskrant.

Ook bij eerdere prikcampagnes in 2021 sprongen brandweerlieden bij. In de zomer bijvoorbeeld in een bedrijfspand in Veenendaal dat was omgebouwd tot prikplek. Vanwege de extreme hitte zorgde de brandweer voor verkoeling door het dak nat te spuiten.

Meer hoogwerkers ingezet

Steeds vaker zetten brandweerkorpsen een hoogwerker in om patiënten uit hun woningen te halen. Een direct gevolg van de coronapandemie, melden verschillende Veiligheidsregio’s aan media.

Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gebeurde het voorheen sporadisch dat de brandweer iemand uit zijn of haar huis moet takelen. Nu hebben vrijwel alle posten hiermee te maken. Ook Zaanstreek Waterland zegt de hoogwerkers vaker in te moeten zetten. Veiligheidsregio Twente meldde slechts een lichte stijging: waarschijnlijk omdat hier minder sprake is van hoogbouw.,

Wanneer een coronapatiënt te hoog woont en te benauwd of te ziek is om te lopen, wordt de brandweer gevraagd om met een hoogwerker en een metalen brancard de patiënt naar de ambulance te helpen. Op de foto haalt de brandweer in het Drentse Coevorden een persoon uit een woning. Deze is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

10_BB0102_Actueel.html-image3
In Coevorden werd in oktober 2021 een coronapatiënt met een hoogwerker uit de slaapkamer gehaald.

ANP/Persbureau Meter

Nieuwe brandweeronderscheidingen bij koninklijk besluit

Twee onderscheidingen bij de brandweer worden voortaan ‘bij koninklijk besluit’ ingesteld. Het gaat om de onderscheiding voor ‘trouwe en langdurige dienst’ en voor ‘bijzondere verdiensten’. Daarmee zijn het twee staatsonderscheidingen geworden.

Sinds 1 april 1967 bestaat er binnen Brandweer Nederland een onderscheiding voor langdurige brandweerdienst. Deze is destijds ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Brandweer Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten. Daarnaast komen vrijwillig dienende brandweermedewerkers na minimaal tien jaar in aanmerking voor de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid én konden zij tot 2020 na minimaal 20 dienstjaren worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

10_BB0102_Actueel.html-image5
10_BB0102_Actueel.html-image6

Per 1 januari 2020 is laatstgenoemde (automatische) benoemingsgrond vervallen. Mede naar aanleiding hiervan is bij de voorloper van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) – de Raad van Brandweercommandanten – en de veiligheidsregio’s de wens ontstaan om de onderscheidingen aan brandweermedewerkers vanwege trouwe en langdurige dienst en voor bijzondere verdiensten om te zetten in formele staatsonderscheidingen. En dat is nieuw.

Hiermee sluit de brandweer aan bij de lijn die bij de andere hulpverlenersorganisaties al gangbaar is, zoals de politie en Defensie. ‘Het instellen van deze twee staatsonderscheidingen betekent niet dat voor bijzondere brandweerverdiensten geen aanvragen meer gedaan kunnen worden voor bijvoorbeeld de ridderorden’, licht Stephan Wevers namens de adviescommissie Waardering en Erkenning Brandweer (WEB) toe. ‘Uitgangspunt is dat een kandidaat de meest passende en hoogste onderscheiding wordt toegekend en dat dus eerst deze mogelijkheden bekeken moeten worden.’

Het getal

61 meter

Zo lang is uitschuifbare arm van de brandweerwagen die het Korps Marinebrandweer (KMB) in Den Helder eerder dit jaar in gebruik nam. Door die arm (met een gewicht van 38 ton) is de hoogwerker volgens Defensie de allergrootste van de Benelux. Volgens het KMB is het reusachtige materieel nodig vanwege de grote schepen van de marine en de ontoegankelijke infrastructuur van de Nieuwe Haven in Den Helder. De wagen kan op zeer grote hoogte en op moeilijk bereikbare plekken een brand blussen. De hoogwerker kan overigens ook worden gebruikt door de ‘gewone’ brandweer in de Kop van Noord-Holland. De twee brandweerkorpsen wisselen vaker materieel uit, meldt de Defensiekrant.

10_BB0102_Actueel.html-image4Andere artikelen in deze aflevering

Alles onder controle!

Redactielid Gerard Bouwmeester las hoe organisaties zich kunnen wapenen tegen crises. Alles onder controle! gaat niet over Covid-19 en heeft er tegelijkertijd alles mee te maken, constateert hij.

De roodste familie van Nederland

Een van de dingen die ik het leukst vind aan werken bij de brandweer, is dat het je onderdeel maakt van een familie met veel rituelen en patronen. Wie een keer een (jeugd)brandweerwedstrijd heeft meeg...