Brandweer Twente sluit collectief abonnement af op Brand en Brandweer

Brandweer Twente sluit collectief abonnement af op Brand en Brandweer

Veiligheidsregio Twente en Sdu Uitgevers hebben op 10 december een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verstrekking van Brand&Brandweer aan alle in de regio werkzame brandweermensen.

Het contract geldt voor een periode van drie jaar en betreft levering van Brand&Brandweer in abonnementsvorm op papier, en voor wie dat wenst online. Daartoe was eerder door de veiligheidsregio een inventarisatie gedaan naar de wensen hoe men de informatie het liefst zou ontvangen. Om wijzigingen in dit afnameprofiel soepel te kunnen opvangen is voor een mantelovereenkomst gekozen. Brandweer Twente is met dit contract de eerste veiligheidsregio die de vakinformatievoorziening voor zijn medewerkers duurzaam heeft geregeld. Wilt u meer inlichtingen, neem dan contact op met Roel Roos (r.roos@sdu.nl), Uitgever Brand&Brandweer

actueel abonnement
R.W. Roos (l) namens Sdu Uitgevers en Ing. S.J.M. Wevers van Veiligheidsregio Twente ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Andere artikelen in deze aflevering

Brandweer biedt 
hulp op Filippijnen

Reparatie van brandweervoertuigen op Cebu. Vijf brandweermensen van Kennemerland ondersteunden de Filippijnse ambulance- en brandweerorganisatie ERUF na de tyfoon Haiyan tien dagen met reparaties van ...