100 jaar brandweermedailles

100 jaar brandweermedailles

Redactie

Het jaar 2015 is inmiddels ten einde, een jaar dat natuurlijk werd beheerst door de gigantische vluchtelingenstroom die vanuit het Midden-Oosten op gang kwam, de aanslagen in Parijs en door de voortdurende strijd in Syrië en Irak. Een jaar met verschillende vliegrampen waaronder de crash van een toestel van Germanwings in de Franse Alpen. Een jaar waarin het Nederlands elftal zich niet kwalificeerde voor het EK2016 én het jaar waarin de 24e Bond film Spectre uitkwam. Een bewogen jaar, waarbij voor mij de vele menselijke drama’s blijven hangen.

En wat gaat 2016 ons dan brengen? Naast het feit dat de vluchtelingenstroom nog voort zal duren is Nederland vanaf 1 januari voorzitter van de Europese Unie, wordt dit jaar de honderdste editie van de Nijmeegse vierdaagse gelopen, zijn er weer Olympische Spelen en kiest Amerika een nieuwe president. Het schrikkeljaar 2016 belooft een interessant jaar te worden. Eén ding is zeker, als brandweer gaan we weer een druk en boeiend jaar tegemoet, één van de vastigheden in het leven. Thema’s die ons in 2016 zeker gaan bezig houden zijn onze arbeidsveiligheid, gebiedsgebonden opkomsttijden, business intelligence, brandonderzoek, grootschalig en specialistisch brandweeroptreden, de vijftigste officiersopleiding, de elektronische leeromgeving, centrale inkoop, ons brandweerhuis, de omgevingswet en nog veel meer.

Grote en belangrijke thema’s, maar ik zou er voor 2016 één aan toe willen voegen; onze onderscheidingstekens. Een ogenschijnlijk klein onderwerp met grote impact, zoals ik het weleens noem. Er wordt weleens wisselend over gedacht, maar ikzelf ben een voorstander van een goed decoratiestelsel voor onze brandweer, dat verdienen onze mensen. En 2016 is daarin een belangrijk jaar. In 1916 is namelijk de Nederlandsche Brandweer Vereeniging opgericht. We vieren dus dit jaar, het honderdjarig lustrum van de georganiseerde brandweer in Nederland. We bestaan honderd jaar! Met dit prachtige jubileum bestaat ook ons brandweer-decoratiestelsel honderd jaar.

Op de vele jaarlijkse jubileumavonden in onze brandweerkazernes zetten we onze mensen vaak in het zonnetje als blijk van waardering voor het vele werk dat ze verzetten voor de samenleving in Nederland. Wij staan 24/7 klaar om in geval van nood hulp te verlenen, wij zijn hulpverleners! Ik ben altijd weer onder de indruk van de vele onderscheidingen die we dan uitreiken; een medaille van Brandweer Nederland, de vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid, een Carnegie medaille of een kruis dat hoort bij een Koninklijke Onderscheiding. Per jaar reiken we zo’n 3.500 medailles uit aan onze mensen bij de verschillende jubilea. Ik vind dit indrukwekkend en zeker een mooi ritueel dat past bij de tradities van onze brandweer.

med_1
Brandweeronderscheiding
med_2
Vrijwilligersmedaille
med_3
Carnegiemedaille
med_4
Kaninklijke Onderscheiding

Maar nu weer even terug naar 2016. Zou het niet mooi zijn om na honderd jaar het brandweerdecoratiestelsel, de brandweermedaille eens wat op te poetsen. We werken allemaal iets langer door, dus bij de onderscheidingen voor dienstjaren kunnen er aan het eind wel één of twee bij én misschien is er wel plek voor medailles van verdienste. Een brandweermedaille in goud, zilver of brons die wordt uitgereikt bij een bijzondere verdienste voor de brandweerorganisatie. Een waardering voor mensen die zich hebben onderscheiden door moed en/of een andere bijzondere prestatie. Ik merk vaak dat we in Nederland minder waarde hechten aan onderscheidingen dan in het buitenland. Het is een beetje on-Nederlands. In onze omringende landen zijn medailles van verdienste een gewoon goed en wordt het gezien als een eervolle waardering voor onze mensen.

Volgens mij is het honderd jaar na de eerste invoering van onze brandweermedailles een mooi moment om ze nieuw leven in te blazen, onze organisatie verdient het. Ik ben dan ook benieuwd hoe jullie hier in zitten. Sla ik hier de plank mis of moeten we weer meer aandacht hebben voor dit soort tradities? Ik ben dan ook benieuwd naar jullie reactie: b&b@sdu.nl en www.brandenbrandweer.nl

De medailles zijn eigenlijk een groot dankjewel voor al ons werk en ik vind het mooie rituelen om te koesteren en in stand te houden. We hebben onze tradities misschien soms iets te snel laten versloffen, tijd om ze op te poetsen?

Stephan Wevers

voorzitter redactie

5vanderedactie

Andere artikelen in deze aflevering

Aanhoudende onduidelijkheid bij LMO

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) conclu-deert in het reviewrapport Grip herpakken! over de Landelijke Meld-kamer Organisatie (LMO) dat een geslaagde implementatie van...