Aanhoudende onduidelijkheid bij LMO

Aanhoudende onduidelijkheid bij LMO

Redactie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) conclu-deert in het reviewrapport Grip herpakken! over de Landelijke Meld-kamer Organisatie (LMO) dat een geslaagde implementatie van de LMO onzeker is. Er bestaat geen gemeen-schappelijk beeld van de LMO.

Zo bestaat er volgens het reviewrapport geen duidelijkheid over onder andere de reikweidte van de multi-intake, de haalbaarheid in tijd en de budgettaire taakstelling. De aanhoudende onduidelijkheid voedt volgens het rapport het wantrouwen tussen de betrokken partijen. Daarnaast biedt de programmastructuur onvoldoende houvast voor eenduidige besluitvorming, omdat rollen en verantwoordelijkheden niet eenduidig zijn belegd.

Wel onderschrijven alle betrokken partijen het hoofddoel: één LMO, verspreid over tien locaties met een landelijke functionaliteit en de zorg voor multidisciplinaire intake. Ook is er het besef dat dit voordelen oplevert in snelheid en kwaliteit van reageren naar de burger en mogelijkheden biedt voor onderlinge vervanging en besparingen.

Om de realisatie van de LMO tot een goede einde te kunnen brengen moet volgens het reviewrapport onder andere met bestuurlijke hoofdrolspelers worden besproken welke verantwoordelijkheid iedereen heeft. Daarnaast moeten doelstellingen worden vertaald in tijd en geld en moet gezorgd worden dat de regiegroep compact blijft.

6-9actueelLMO

Andere artikelen in deze aflevering