Grote veiligheidsrisico’s bij kookbranders

Grote veiligheidsrisico’s bij kookbranders

Redactie

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat geen van de vijftien onderzochte kookbranders voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij dertien van de vijftien is zelfs sprake van een ernstig veiligheidsrisico, zoals het ontbreken van de vlambeveiliging. Het aantal onderzochte kookbranders besloeg nagenoeg de hele Nederlandse markt. In het onderzoek is onder andere gelet op de aanwezigheid van vlambeveiliging, een instellingsmogelijkheid voor de verbrandingslucht, de vlamontsteking en stabiliteit en de vorming van koolmonoxide.

Grote kookbranders die in gesloten ruimten zoals keukens of tenten worden gebruikt, kunnen koolmonoxidevergiftiging veroorzaken of ze kunnen een schadelijke hoeveelheid roet produceren. Ook kan uitstromend onverbrand gas een steekvlam, brand of een explosie veroorzaken. De risico’s zijn het grootst als de kookbranders binnen worden gebruikt. Particulieren gebruiken steeds vaker grote kookbranders, ook wel wokbranders genoemd, die voorheen vaak alleen door professionele bakkers en koks werden gebruikt. Deze kookbranders hebben een groot vermogen, daardoor kunnen ook de gevolgen groot zijn als er iets mis gaat in het gebruik. Daarom is het belangrijk dat de branders aan de veiligheidseisen voldoen.

BR20170102-93698P7KOOKBRANDERS


Andere artikelen in deze aflevering

Handreiking aanpak asbestincidenten

Met de multidisciplinaire Handreiking aanpak asbestincidenten geeft het IFV hulpverleningsdiensten handvatten voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten.