Meldkamer Noord-Nederland en provincie Drenthe onderzoeken kansen Internet of Things

Meldkamer Noord-Nederland en provincie Drenthe onderzoeken kansen Internet of Things

Redactie

Het innovatieteam van de Meldkamer Noord-Nederland onderzoekt in samenwerking met de provincie Drenthe welke kansen en mogelijkheden het Internet of Things biedt voor de meldkamer.

Het Internet of Things is een snel oprukkende, eenvoudige technologie met kleine zenders die gekoppeld zijn aan de meest uiteenlopende sensoren. De zenders hebben een bereik van twee kilometer in dichte stedelijke bebouwing tot tien of vijftien kilometer op het platteland. De sensoren kunnen gekoppeld worden aan alles wat meetbaar is, van het waterpeil tot het functioneren van een brandweerkraan of een rookmelder die aanslaat. Wat de mogelijk-heden precies zijn voor de meldkamer is nog onbekend. Dit wordt nu onderzocht door de Meldkamer Noord-Nederland.

Verwacht wordt dat Internet of Things de komende jaren voor grote veranderingen gaat zorgen op allerlei terreinen. Het maakt deel uit van wat ‘de vierde industriële revolutie’ wordt genoemd. Meldkamer Noord-Nederland wil de ontwikkelingen nauwkeurig volgen, begrijpen en er kansen uithalen om burgers nog beter te kunnen helpen. Ook ziet de meldkamer in het netwerk dat nu wordt uitgerold en de vele sen-soren die eraan gekoppeld gaan worden, een bron van informatie die kan bijdragen aan één van de doelen die meldkamer Noord-Neder-land zich heeft gesteld voor 2021: ‘Het hebben van een permanent een actueel beeld van de veiligheid en gezondheid in Noord-Nederland.’

BR20180102-P6-INTERNET_THINGS

Andere artikelen in deze aflevering