Effectief optreden bij asbestincidenten

Effectief optreden bij asbestincidenten

Ellen Schat

Hoe treed je effectief op bij incidenten waarbij asbest vrijkomt? En waar moet je rekening mee houden? In de nieuwe Handreiking Aanpak Asbestincidenten zijn de veranderingen in wet- en regelgeving verwerkt en zijn ontwikkelingen van organisaties die betrokken kunnen zijn bij de asbestincidenten meegenomen. Daarnaast zijn de conclusies uit eerdere evaluaties van asbestincidenten in de handreiking verwerkt. Een belangrijk aspect daarbij is tijdige en zorgvuldige communicatie.

Met de nieuwe handreiking hoopt het IFV landelijk te komen tot een uniforme aanpak van asbest­incidenten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het nemen van noodzakelijke, effectieve en efficiënte maatregelen. Daarvoor is in de handreiking zowel een stroomschema asbestincidenten buiten en een stroomschema asbest­incidenten binnen opgenomen. Daarin is ook rekening gehouden met het gebied waarin het asbest is verspreid en of gebouwen al dan niet in gebruik zijn.

In de handreiking is ook een hoofdstuk opgenomen over alle partijen die bij asbestincidenten betrokken zijn en hun rol daarin. Daarin staat ook beschreven waaraan bijvoorbeeld een asbestinventarisatiebedrijf en een -verwerkingsbedrijf moeten voldoen.

BR201901-39ASBEST2
Stroomschema asbestincident buitenFotografie: Ginopress
BR201901-39ASBEST2

Communicatie

Ook wordt in de handreiking aandacht besteed aan de crisis- en risicocommunicatie. Eén van de aanbevelingen is dat er bij de opschaling naar GRIP een strakke regie moet zijn op de communicatie. Er is één zender, de gemeente. De communicatiedviseurs moeten daarbij zo snel mogelijk afstemmen met inhoudelijk deskundigen als het gaat om de gezondheidsrisico’s en het verspreidingsgebied. De boodschap die wordt uitgedragen moet aansluiten op de zorgen van de bewoners door ze concreet te benoemen en de zorg van burgers moet serieus worden genomen. Het risico moet zorgvuldig worden geduid. Tot slot zijn in de handreiking ook voorbeeldbrieven opgenomen die door de gemeente kunnen worden gebruikt.

Ellen Schat

Andere artikelen in deze aflevering

In Europees verband leren van fatale woningbranden

Ieder jaar overlijden vijfduizend Europeanen door een woningbrand. Hoog tijd om meer kennis over de oorzaken te verzamelen. Met het onderzoek Fatal residential fires in Europe van de European Fire Saf...