Stijging van aantal meldingen voor Stichting Salvage

Stijging van aantal meldingen voor Stichting Salvage

Redactie

Stichting Salvage heeft vorig jaar aan 17.752 slachtoffers hulp verleend. Dat is een stijging van tien procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal ging het om 8.069 objecten, waarbij het grootste aantal (82%) het gevolg was van brand. Het overige deel van de meldingen had betrekking op schade door water, storm, blikseminslag of explosie.

Vorig jaar is Stichting Salvage 78 keer betrokken bij branden met een miljoenenschade, waarvan elf in de droge maand juli. In Noord-Brabant waren met negentien branden, de meeste branden met miljoenenschade.

Bij twee incidenten heeft Stichting Salvage vorig jaar de Mobiele Unit geplaatst. Deze wordt met name ingezet bij incidenten met een groot aantal gedupeerden. Het gaat om een brand in een woonzorgcentrum in Breukelen waarbij 117 senioren zijn geëvacueerd uit 110 appartementen zijn ontruimd en om asbestverspreiding bij een flatgebouw met 75 gedupeerden in Amsterdam.

Klimaat

Volgens de stichting spelen klimaatinvloeden een grote rol bij het ontstaan van schade en de benodigde inzet door Salvage. De piekbelasting is direct toe te schrijven aan de veranderende weersomstandigheden, schrijft de stichting. ‘Als we de cijfers van 2018 in vogelvlucht langsgaan, dan zien we dat de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar worden. Dat begon al met de storm in januari die ook een grote impact had op de verzekeraars. Ook de extreme droogte in de zomermaanden zorgde voor een toename van het aantal meldingen.’

Pilot

Vorig jaar is Stichting Salvage in overleg met betrokken verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars, gestart met een versnelde aanpak voor de inventarisering en sanering van asbestverspreiding na brand. Dit jaar wordt besloten of de pilot is geslaagd en een vervolg krijgt.

BR201902-69ACTUEEL1
Fotografie: Stichting Salvage

Andere artikelen in deze aflevering