Studenten ontwerpen mobiel meetstation voor natuurbranden

Studenten ontwerpen mobiel meetstation voor natuurbranden

Studenten van de Academie Creatieve Technologie van Saxion Hogeschool hebben in opdracht van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de technische basis van een mobiel meetstation ontworpen dat alle weersomstandigheden monitort. De komende periode wordt het meetstation klaargemaakt om in het veld te testen.

De opdracht die de studenten hebben meegekregen was dat het mobiele station op ongeveer anderhalve meter boven de grond in ieder geval de windsnelheid en –richting moet kunnen meten. Maar het moet ook de temperatuur, vochtigheidsgraad, en mogelijk ook bepaalde gassen meten en aangeven. Het station moet weerbestendig zijn en op batterijen of zonne-energie werken. De gegevens moeten naar een, eveneens te ontwikkelen dashboard, gestuurd kunnen worden, zodat de operationeel leidinggevende die kan inzien. En natuurlijk moeten de gegevens op een veilige manier worden verstuurd.

Andere artikelen in deze aflevering