Waterwinning knelpunt bij grote brand Driebergen-Rijsenburg

Waterwinning knelpunt bij grote brand Driebergen-Rijsenburg

Visser, J.

Een zeer grote brand heeft in de nacht van 11 februari een villa op landgoed De Reehorst in Driebergen-Rijsenburg voor een groot deel verwoest. Een groot aandachtspunt in de beginfase van de inzet is de vraag of er nog personen in het pand aanwezig zijn. Het tweede grote knelpunt tijdens de inzet is de waterwinning. De villa ligt op een afgelegen landgoed waar slechts een geboorde put aanwezig is.

10-13 brand van de maand 1
Als de brand over de volle breedte uit het dak slaat, schakelt Lassche over naar een defensieve buiteninzet. Fotografie: Koen Laureij

Jacob Lassche wordt als eerste bevelvoerder in de nacht van 11 februari om een paar minuten voor half 4 gealarmeerd. ‘Dat was toen nog voor een prio 1 buitenbrand. Ik was bijna bij de kazerne toen de meldkamer opschaalde naar middelbrand. Ze lieten weten dat de brand uitslaand was en er mogelijk personen binnen waren.’ Aanrijdend bereidt Lassche zijn manschappen voor op een redding. Ter plaatse ziet hij dat de brand in de linker bovenhoek uit het dak slaat en schaalt hij op naar grote brand.

‘Verder zagen we fietsen en op de eerste verdieping stond een raam open. Hoewel een brandalarm afging, was er niemand te bekennen. Dat bevestigde het idee dat er weleens mensen binnen konden zijn. De voordeur kregen we niet open en dus zijn de manschappen via de serredeur met een hoge drukstraal naar binnen gaan. Ondertussen heb ik de pompbediende gevraagd of hij de lage druk gereed wilde maken’, vertelt Lassche. ‘Ik ben zelf buiten gebleven, want ik wilde zicht houden op de dakconstructie. De manschappen lieten vrij snel weten dat op de begane grond niemand aanwezig was en dat ze op de eerste verdieping verder gingen verkennen. Net als op de begane grond hadden ze daar nog vrij zicht. Aan het einde van de gang troffen ze achter een deur een enorme vuurhaard aan. Op dat moment zag ik dat de brand over de volle lengte uit het dak sloeg en het dak dreigde in te storten.’ Lassche trekt zijn manschappen terug en schaalt verder op naar zeer grote brand.

Offensieve en defensieve buiteninzet

Dan komt ook Officier van Dienst (OvD) Gerrit Hardeman ter plaatse. ‘Een binneninzet was niet langer veilig. Omdat het pand niet in segmenten kon worden verdeeld, wisten we dat het verloren zou gaan. We hebben toen met lage druk een defensieve buiteninzet gedaan en geprobeerd om zoveel mogelijk de muren te behouden, want het was een monumentaal pand’, vertelt Hardeman. ‘Daarnaast hebben we de redvoertuigen offensief ingezet. Je kunt op zo’n moment besluiten om alles af te laten branden, maar dat wilden we niet. Bij een monumentaal pand heb je te maken met een hogere vuurbelasting met alle houten vloeren en trappen, dan doe je toch meer moeite zoveel mogelijk te behouden.’ Halverwege de inzet hoort Lassche dat het gebouw een schoolgebouw is en het dus zeer onwaarschijnlijk is dat nog mensen in het pand aanwezig waren toen de brand uitbrak.

Waterwinning

Op het landgoed is slechts één geboorde waterput aanwezig. Om te beschikken over voldoende water overweegt Hardeman om het groot watertransport te alarmeren. ‘Maar die moesten we over het spoor en over een afrit op de snelweg afleggen. Daarmee weet je dat je in de ochtend een enorm verkeersinfarct creëert. En dus besloot ik de waterbakken die we voor natuurbrandbestrijding hebben, te laten alarmeren’, aldus Hardeman.

Hij alarmeert twee maal een 24 kuubs bak. De waterbakken voor natuurbrandbestrijding worden niet vaak ingezet. Daarom moet goed gekeken worden welke bakken worden gealarmeerd. Bij natuurbranden worden de bakken gekoppeld aan elkaar gealarmeerd. Voor gebouwbranden geldt een flexibele opschaling. Dit moet goed afgestemd worden tussen de OvD en de centralist. Om de waterwinning te coördineren, laat Hardeman de tweede OvD, Arian van Donselaar, alarmeren. Over de Hoofdweg ligt een toevoerslangleiding en die is daarom afgesloten. Om de weg vroeg in de ochtend weer vrij te kunnen geven voor verkeer, worden twee aanvullende 12 kuubs waterbakken gealarmeerd. Zodra die ter plaatse zijn wordt de wegafsluiting tegen 6.00 uur opgeheven.

Als de brandweerlieden het vuur rond 6.40 uur onder controle hebben, wordt ook de watertoevoer met de waterbakken zo snel mogelijk afgeschaald. Voor de nablusfase wordt Hardeman afgelost door zijn collega Ron Schoenmaker. ‘In de nablusfase heeft hij ervoor gezorgd dat een deel van het archief nog behouden is gebleven.’

Leerpunten

Hoewel de inzet volgens zowel Lassche als Hardeman goed is verlopen en zowel monodisciplinair als multidisciplinair goed is samenwerkt, weet Lassche nog wel een verbeterpunt. ‘Bij het aanrijden had ik misschien op basis van de informatie die ik kreeg, eerder op kunnen schalen naar grote brand. Wellicht hadden we daarmee in de waterwinning ook tijd kunnen winnen. Op het resultaat zou het geen invloed hebben gehad, ook dan hadden we de villa niet kunnen redden’, vertelt de eerste bevelvoerder. ‘Al met al hebben we met de snelle binnenverkenning van de begane grond en de eerste verdieping goed gehandeld. Het is ook goed dat ik zelf buiten ben gebleven om de dakconstructie in de gaten te houden, zodat ik iedereen direct kon terugtrekken op het moment dat het niet langer veilig was.’ ■

Voor meer beeldmateriaal: www.brandenbrandweer.nl

150211-0155
Met een defensieve buiteninzet wordt geprobeerd zoveel mogelijk muren van het monumentale pand te behouden.Fotografie: Menno Bausch Fotografie
10-13 brand van de maand 3
In de ochtend komen leerlingen van de school die in de villa gevestigd was, de schade aanschouwen.Fotografie: Menno Bausch Fotografie

Andere artikelen in deze aflevering