Brandweer Nederland en zorgbranches gaan samenwerken

Brandweer Nederland en zorgbranches gaan samenwerken

Om de brandveiligheid voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg te verbeteren hebben Brandweer Nederland en de brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een intentieverklaring ondertekend. De partijen willen een omslag maken van een regelgerichte naar een risicogerichte aanpak van brandveiligheid in de zorg.

Met deze risicogerichte aanpak worden niet alleen brandveiligheidsvoorschriften nageleefd, maar wordt gewerkt aan een veiligheidscultuur in organisaties. De partijen willen dat medewerkers en cliënten zich bewust worden van brandveilig gedrag. Daarnaast willen de brancheorganisaties en Brandweer Nederland ervoor zorgen dat de brandveiligheidsregels in heel Nederland op dezelfde manier worden toegepast. En dat zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking of ziekte met voorlichting worden ondersteund. Ook wordt de samenwerking tussen brandweer en zorgorganisaties in de regio’s bevorderd, onder meer door het delen van succesvolle regionale initiatieven. Het programma Geen nood bij Brand is daarvan een voorbeeld. Hierbij werken een zorgorganisatie en de brandweer op basis van samenwerkingsafspraken aan een verbetering van de brandveiligheid.

6-9 actueel convenant

Andere artikelen in deze aflevering

Brandweer bevrijdt man van cockring

De Vlaardingse brandweer is begin februari gealarmeerd voor een knellend probleem. Bij de spoedeisende hulp van het Vlietland Ziekenhuis had een man zich gemeld, omdat zijn cockring niet meer afwilde.