Samen in een leeromgeving

Samen in een leeromgeving

A.J. van Maren

Er verandert veel op het gebied van het opleiden van nieuw personeel. Dat was de conclusie toen ik in februari enkele collega’s sprak over dit onderwerp. De aanleiding was de komst van de elektronische leeromgeving voor de brandweer (ELO). Mijn collega’s hebben gelijk. Ja, er verandert veel. De beschikbaarheid van dit nieuwe middel biedt goede mogelijkheden om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoeften van de cursist. Maar of er juist nù veel verandert? Daar wil ik vraagtekens bij zetten. Laten we eens terug kijken in de tijd.

Zelf gaf ik rond 2001 geregeld les aan cursisten van de leergang instructeur. Dat voelt voor mij nog erg recent. In termen van onderwijs is het al lang geleden. In die periode lagen de instructiemiddelen van de jaren tachtig nog in het magazijn, de viltstroken! In de jaren negentig werkten we binnen de brandweer met mappen vol transparante plastic vellen, oleaten. Iedere les weer werden hele stapels langs de overheadprojector gevoerd. Rond de eeuwwisseling waren mijn cursisten al een stap verder, ze printten zelf op een oleaat! De betere knutselaars kregen dat in kleur voor elkaar. En de echte whizzkid? Die ging misschien wel experimenteren met Powerpoint. Met de opkomst van steeds meer computers, vanaf 1997, werd Powerpoint steeds meer gebruikt. Daarna volgde er een lang tijdvak met steeds mooiere presentaties. En toen kwam YouTube, in 2005. Dit was het einde van de videobanden met oude incidenten, het einde van DVD’s, met daarop vaak diezelfde oude video’s. Nu was er een toegankelijk medium waarin we nog beter dan voorheen informatie konden delen. Inmiddels zijn we tien jaar verder. YouTube is groter dan ooit en heeft zijn eigen helden. De hele manier van informatie delen en ontvangen is drastisch veranderd. Mensen bepalen zelf wat ze kijken en wanneer ze kijken. In deze context is het een passende en logische stap dat ook de brandweer overgaat naar een elektronische leeromgeving.

Even terug naar het begin. Ja, het klopt wat mijn collega’s zeggen. Er verandert veel. Maar als ik terugblik is dat niet alleen het geval bij de brandweer, maar juist ook in de wereld om ons heen. En kritisch beschouwd, het duurt vaak even voordat de brandweer deze ontwikkelingen een plaats geeft. We zijn geen koploper. Reden te meer om trots te zijn als onze organisatie een stap zet. Een stap die aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij.

Wij hebben vanaf nu een omgeving, een virtuele wereld, die ruimte biedt om de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen. Een plaats waar we informatie sneller kunnen actualiseren dan via boeken. Een plek om te leren van elkaar. En natuurlijk een mogelijkheid om samen te werken. Want dat past bij ons vak en ons karakter. Samen werken en samen leren. Ik ben dan ook zeer benieuwd wat we allemaal gaan beleven in de nieuwe leerom-geving. En hoop dat jullie samen en nieuwsgierig deze stap zetten.

BR20170102-93787P5-LEEROMGEVING

Albert-Jan van Maren

Andere artikelen in deze aflevering