Kennisuitwisseling tijdens internationaal congres beheerbranden

Kennisuitwisseling tijdens internationaal congres beheerbranden

J. Visser

Beheerbranden zijn lange tijd niet toegepast. Kennisontwikkeling van deze techniek heeft jarenlang stilgestaan, waardoor veel landen nu worstelen met de toepassing van de techniek. Dat blijkt tijdens het eerste internationale congres beheerbranden op 1 en 2 februari in Barcelona. ‘Vanuit het IFV werken we aan het natuurbrandverspreidingsmodel dat ook gebruikt kan worden bij beheerbranden en voor/tegen branden’, vertelt Nienke Brouwer, onderzoeker van het team natuurbranden bij het IFV.

BR20170102-93808P37BEHEERBRANDEN
De universiteit waar het congres is gehouden.

Brouwer noemt het congres, mede doordat Nederland relatief kort bezig is met het onderwerp, interessant. ‘Waar lopen de landen tegenaan? Beheerbranden zijn lang niet toegepast, daardoor is veel kennis verloren gegaan. Nu zien veel landen de waarde van een beheerbrand. Hoe pak je dat goed onderbouwd weer op?’ Bij het congres zijn naast Spanje en Nederland ook Frankrijk, Engeland, Zweden, Denemarken, Polen, Duitsland, Italië, Griekenland, Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en Zuid-Afrika aanwezig. Het programma bestaat uit verschillende deelsessies die tegelijkertijd worden gegeven. ‘De presentaties varieerden van de toepassing van beheerbranden, kennisontwikkeling en voorlichting tot aan onderzoek naar de effecten van beheerbranden. Tijdens zo’n congres zie je dat je veel van elkaar kunt leren als het gaat om kennisontwikkeling over de toepassing van beheerbranden en wat daarbij komt kijken’, vertelt Brouwer.

Presentatie

Zelf geeft Brouwer een presentatie over het natuurbrandverspreidingsmodel dat het IFV heeft ontwikkeld. ‘Het idee bij de overige landen heerste dat we in Nederland vooral last hebben van overstromingen, niet van natuurbranden. Tijdens de presentatie ontdekten ze dat de samenhang tussen natuur, recreatie en infrastructuur nergens zo sterk met elkaar is verweven als in Nederland en het belang van goed inzicht in het brandgedrag groot is’, aldus Brouwer. Daarbij neemt ze de aanwezigen ook mee in het brandstofonderzoek van de vegetatietypen en hoe dat in het natuurbrandverspreidingsmodel en kaartmateriaal is verwerkt. ‘Je merkt dat in andere landen ook soortgelijke modellen bestaan, maar dat wij veel verder zijn. Ook met de praktische toepassing ervan. Zo zijn we nu bezig om met behulp van satellietbeelden gedetailleerde en up-to-date informatie over de vegetatie te krijgen.’

Cursussen

Tussen alle presentaties door spreekt de onderzoeker veel brandweerlieden uit verschillende landen. ‘De situatie is niet in alle landen vergelijkbaar met Nederland. In het gesprek met de Italiaanse vertegenwoordiger kwam ik al snel tot de ontdekking dat zij te maken hebben met hele andere vegetatietypes dan wij. En in Amerika, Australië en Zuid-Afrika staat men voor compleet andere vraagstukken. Daar speelt met name de schaal van de branden een grote rol. In die landen heb je branden die kilometers natuur in de as kunnen leggen. Als je dat vergelijkt met Nederland, dan zijn de branden bij ons op postzegelformaat.’ Een nuttig en wellicht zeer bruikbaar contact is de Spaanse brandweer. Brouwer: ‘Zij zijn bezig met het ontwikkelen van cursussen op het gebied van beheerbranden. Dat is voor ons ook wel een idee. Juist door ook in de praktijk meer te branden, leer je meer dan alleen van de theorie. Als de vegetatietypen vergelijkbaar zijn met de onze gaan we kijken of we daarbij aan kunnen sluiten. En met de Engelsen hebben we goed contact. Wij kunnen hen helpen bij het in kaart brengen van brandstof. Wij leren tips en trucs over het tactisch voorbranden en tegenbranden van hen. Internationaal kunnen we veel van elkaar leren. Juist bij technieken die jarenlang niet zijn toegepast en nu weer opgehaald worden’, besluit Brouwer. ‘Daarbij is ook cultuurverandering van belang. Van alleen een repressieve aanpak moeten we naar een preventieve aanpak, samen met natuurbeheerders, bewoners en andere betrokkenen bij de natuurgebieden.’

Jildou Visser

Andere artikelen in deze aflevering