Inspectie Veiligheid en Justitie start twee onderzoeken naar brandweer

Inspectie Veiligheid en Justitie start twee onderzoeken naar brandweer

De Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) start dit jaar een onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg en naar het brandweerduiken. Dat blijkt uit het Werkprogramma 2017 van IV&J. Daarnaast gaat de inspectie ook onderzoek doen naar de aansluiting tussen de veiligheidsregio’s en de nationale crisisorganisatie, naar de integrale aanpak van jihadisme, de inrichting en taakuitovering van de meldkamers en anar de kwetsbaarheden en mogelijkheden van de crisisorganisatie burgerluchtvaart.

Het onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg richt zich met name op de vraag in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de inspectie onder andere naar de vastgestelde tijdnormen voor de opkomsttijd, de toepassing van variabele voertuigbezetting, de beschikbaarheid van personeel, de registratie en analyse van de gerealiseerde opkomsttijden en in hoeverre het brandweerpersoneel veilig de repressieve taak kan uitoefenen.

Met het onderzoek naar het brandweerduiken hoopt de inspectie te komen tot een actueel beeld over het brandweerduiken. Dit doet de inspectie onder andere door te kijken naar de resultaten van de zelfscan en eerdere aanbevelingen.

Andere artikelen in deze aflevering

Inzet drones stap dichterbij

Na jaren voorbereiding lijkt het erop dat dit jaar de laatste grote stappen worden gezet voordat drones landelijk ingezet kunnen worden. Brandweerregio’s Midden- en West-Brabant en Twente konden de af...