Nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer

Nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer

De Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer is vernieuwd. De nieuwe brancherichtlijn treedt op 1 juni in werking. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de prioritering van de meldingen, de snelheid op de vluchtstrook, de snelheidsoverschreiding ten opzichte van reguliere verkeersdeelname en de opleiding, herhaling en aanwijzing.

In de nieuwe brancherichtlijn is prioritering 3 niet meer van toepassing. De snelheid op de vluchtstrook is gelijkgetrokken met die van de politie en ambulance en wordt vastgesteld op 50 km per uur, ongeacht de snelheid van het overige verkeer. Ook de snelheidsoverschrijding ten opzichte van reguliere verkeersdeelname is in de nieuwe brancherichtlijn gelijkgetrokken met die van de politie, ambulance en Defensie. In de nieuwe situatie geldt dat kleine voertuigen 40 km per uur harder mogen rijden dan gewone verkeersdeelnemers. Tot slot is in de brancherichtlijn opgenomen dat chauffeurs voorbereid dienen te zijn op het rijden met het specifieke voertuig. Het is niet langer verplicht om minimaal drie jaar rijervaring met een personenvoertuig te hebben of om drie jaar uitrukervaring te hebben als manschap. De aanwijzing van chauffeurs gebeurt in de nieuwe richtlijn per voertuigtype.

BR20170102-93158P8-BRANDWEER

Andere artikelen in deze aflevering

Samen in een leeromgeving

Er verandert veel op het gebied van het opleiden van nieuw personeel. Dat was de conclusie toen ik in februari enkele collega’s sprak over dit onderwerp. De aanleiding was de komst van de elektronisch...