Minder meldingen en minder loze meldingen

Minder meldingen en minder loze meldingen

Jildou Visser

Bij de meldkamers zijn vorig jaar 219 duizend meldingen binnengekomen. Dat zijn er drieduizend minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het aantal brandmeldingen daalde met zeven procent, het aantal verzoeken voor hulpverlening steeg met zes procent. Onder hulpverleningsinzetten verstaat het CBS alle inzetten die niets met brand te maken hebben.

In bijna 130 duizend gevallen is de brandweer daadwerkelijk uitgerukt. In negentig procent van de gevallen zijn ze ook ter plaatse gekomen. Bij een op de tien uitrukken bleek de inzet uiteindelijk niet meer nodig en is de uitruk afgebroken.

Brandmeldingen

Bij de brandweermeldkamers kwamen vorig jaar ruim 115 duizend meldingen van brand binnen. Dat is volgens het CBS een daling van negenduizend meldingen, ofwel zeven procent. Van de 115 duizend meldingen waren 70.920 duizend meldingen afkomstig van een automatisch brandmeldsysteem. Dit aantal neemt volgens het CBS voor het derde jaar op rij af. Vorig jaar waren dat tien procent minder meldingen ten opzichte van het jaar ervoor. Van alle automatische meldingen is in 2017 iets meer dan de helft, 36.380 meldingen, afgehandeld door de meldkamer. Een jaar eerder lag het totale aantal automatische meldingen nog op 78.700 meldingen, daarvan zijn toen 37.840 meldingen door de meldkamer afgehandeld, een percentage van 48%. Vorig jaar is dat percentage gestegen tot 51%. Het aantal loze meldingen is daardoor afgenomen.

Hulpverlening

In tegenstelling tot het aantal brandmeldingen is het aantal verzoeken om hulpverlening wel gestegen. In totaal kwamen er bij de meldkamer vorig jaar 104 duizend verzoeken om hulp- verlening binnen, dat zijn er 5,7 duizend meer dan een jaar eerder. In 2016 was nog sprake van een daling van het aantal hulpver-leningsverzoeken ten opzichte van 2015. Van alle binnengekomen meldingen voor hulpverlening is 35 procent afgehandeld door de meldkamer. In tweederde van de gevallen is de brandweer gealarmeerd. Zij kwamen in 57 procent van de gevallen ter plaatse.

BR20180102-MELDINGEN
Branden en hulpverlening, meldingen bij brandweer in 2017. (Bron: CBS)
BR20180102-MELDINGEN2
Meldingen van brand. (Bron: CBS)
BR20180102-MELDINGEN3
Meldingen voor hulpverlening. (Bron: CBS)

Jildou Visser

Andere artikelen in deze aflevering