Meeste branden in Zeeland in schoorsteen

Meeste branden in Zeeland in schoorsteen

194 woningbranden waren er vorig jaar in Veiligheidsregio Zeeland. De meeste ontstonden in de schoorsteen. Dat blijkt uit het project Woningbranden 100% waarmee de veiligheidsregio onderzoek doet naar de oorzaken van woning-branden. Met de resultaten uit dit pro-ject wil de regio zowel de processen risi-cobeheersing als incidentbestrijding versterken.

Daarnaast blijkt uit een analyse van de gegevens van vorig jaar dat de meeste woningbranden vroegtijdig zijn ontdekt door de bewoners zelf. Bij 45 branden werden zij gewaarschuwd door een geactiveerde rookmelder. Bij 46% van de huishoudens waar een woningbrand was, hing een rookmelder. Dat is hoger dan een jaar eerder, toen dit percentage op 38% bleef steken.

Andere artikelen in deze aflevering

Minder meldingen en minder loze meldingen

Bij de meldkamers zijn vorig jaar 219 duizend meldingen binnengekomen. Dat zijn er drieduizend minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor