Onveilige producten bij webwinkels buiten EU

Onveilige producten bij webwinkels buiten EU

Redactie

Online winkelen bij webwinkels buiten Europa levert onverantwoorde risico’s op. Dat blijkt uit een steekproef die de Consumentenbond samen met vijf Europese zusterorganisaties heeft gedaan. Met 165 van de 250 online gekochte producten in de steekproef is iets mis. Ze bevatten meer schadelijke stoffen dan is toegestaan of zijn ronduit gevaarlijk.

Bijna driekwart van de powerbanks, usb-laders en reisadapters kwam niet door de veiligheidstest. Ze kunnen een schok geven, oververhit raken, smelten en zelfs in brand vliegen.

Van de kerstverlichting deugt negentig procent niet. Bij zes producten bestaat het risico op brand of elektrocutie. Van twee sets smolt de schakelkast.

En een aantal rookmelders bleek niet af te gaan bij brand en geen van de CO-melders waarschuwde voor te hoge concentraties koolmonoxide.

Andere artikelen in deze aflevering

Rookmelders ook in bestaande bouw verplicht

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook ga...