Brand! Basisscholieren Hoogezand-Sappemeer krijgen les over brandveiligheid

Brand! Basisscholieren Hoogezand-Sappemeer krijgen les over brandveiligheid

Brandweer Groningen is op 12 maart in Hoogezand-Sappemeer in het cluster Gorecht gestart met de campagne Brand! Les over brandveiligheid. Het doel is om met deze campagne alle groepen zeven van de basisscholen les te geven om zo het brandveiligheidsbewustzijn bij kinderen te vergroten en daarmee ook de brandveiligheid in de woonomgeving.

De kinderen gaan op een speelse en interactieve manier met de brandweer aan de slag. Zij doen ervaring op met brand, brandgevaar, de gevaren van rook, de noodzaak van een rookmelder en veilig vluchten. Bij de scholen blijft een lesbrief achter, zodat de leerkrachten naderhand kunnen toetsen welke kennis de kinderen hebben opgedaan.

Gemeente Hoogezand-Sappemeer is de vierde gemeente waar de les Brand! wordt gegeven, hoofdzakelijk aan groep zeven. Deze campagne loopt sinds 2012 ook in de gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam. Het is de bedoeling dat deze campagne en de campagne Smokey komt logeren waarvan nu een pilot in het cluster Eemsdelta loopt, zich de komende tijd verspreiden door de hele provincie.

Brandweer Groningen is op 21 januari tijdens de Nationale Voorleesdagen gestart met de campagne Smokey komt logeren. Deze campagne is gericht op de groepen één en twee van bijna vijftig basisscholen in Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum. De brandweer wil met deze campagne met hond Smokey de Rookmelder in de hoofdrol spelenderwijs de brandveiligheid verbeteren. Vrijwilligers van de brandweerposten in deze vier gemeenten reiken een rugzak uit aan scholen in hun eigen buurt of wijk. In de rugzak zit een Smokey knuffel, praatplaten en een map met werkbladen. In het werkblad staat onder andere informatie over brandveiligheid, vluchtroutes en rookmelders. Vrijwilligers lezen op de scholen ook voor uit het boek Smokey komt logeren en behandelen de praatplaten. En thuis ontdekken de kinderen samen met hun ouders aan de hand van werkbladen op speelse wijze hoe het er voor staat met de brandveiligheid in hun leefomgeving. Smokey logeert om de beurt een aantal dagen bij alle kinderen thuis.

6-9 actueel les brandveiligheid

Andere artikelen in deze aflevering

Brandweer duikt op een krab

Een duikoefening van de Antwerpse brandweer leidde eind februari tot een opmerkelijke vangst. De brandweerlieden deden hun duikoefening in het Bonapartedok en stuitten daar op een enorme krab.