Rotterdam-Rijnmond adviseert en leert in Oman

Rotterdam-Rijnmond adviseert en leert in Oman

Visser, J.

Hoe kun je zorgen dat een nieuw havengebied met zware industrie voldoet aan de scherpste veiligheidseisen? Voor die vraag stond de havenautoriteit in Sohar in Oman. Het antwoord was simpel: je vraagt het mensen met ervaring. Om de Omani’s te adviseren is een delegatie van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de DCMR Milieudienst Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afgereisd naar het Arabische land.

BR201704-96388P39-ROTTERDAM-RIJNMOND
Brian Mo-Ajok

Het is niet het eerste bezoek van Rotterdam-Rijnmond aan Oman. Eerder is met name gekeken naar het aanwezige ambulance- en brandweermaterieel, of dat passend is voor de scenario’s die zich voor kunnen doen en naar de geoefendheid van de hulpverleners. Tijdens het laatste bezoek is met name gelet op de industriële veiligheid. In negen dagen tijd heeft Brian Mo-Ajok, programmamanager impuls omgevingsveiligheid van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, bij zeven bedrijven met quickscans een audit uitgevoerd. ‘Eigenlijk zoals we dat in Nederland ook doen, maar dan sneller. In Nederland hebben we drie dagen om een bedrijf te onderzoeken. Ik heb met name gelet op de planvorming en hoe die aansluit op de incidentbestrijding. Elk bedrijf heb ik aan twee scenario’s getoetst. Hoe zijn de opleidingen op dat onderwerp vormgegeven? Hoe staat het met de voorzieningen en het onderhoud ervan? En hoe is de hulp van derden geregeld? Daarnaast ben ik gaan kijken naar hoe de Omani’s leren van incidenten die elders in de wereld zijn gebeurd’, aldus Mo-Ajok. ‘Het was een bijzondere gewaarwording. Door bijvoorbeeld het klimaat loop je tegen andere risico’s aan. Waar wij veel leidingwerk onder de grond stoppen om het te beschermen tegen vorst, zijn bijna alle blusleidingen in Oman bovengronds. Dit vergt qua aanrijbeveiliging speciale aandacht.’

Externe veiligheid

Doordat de haven in Oman en het bijbehorende industrieterrein nieuw zijn, zijn ook alle veiligheidsvoorzieningen nieuw. ‘Dat hebben ze goed gedaan’, vertelt Mo-Ajok. ‘Zij hebben met de kennis van nu en de huidige technieken alle installaties opgebouwd. Ze moeten nu zorgen dat ze de procedures voor het veilig werken scherp houden en de preventieve voorzieningen onderhouden. Ik vind het knap hoe ze daar in korte tijd veel leren en kennis inkopen om de veiligheid hoog te houden. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Op een aantal dossiers proberen wij in Nederland het wiel uit te vinden terwijl elders in de wereld kennis beschikbaar is. Expertise van buitenaf kunnen wij beter benutten.’ Ook op het gebied van de brandkromme bij industriële veiligheid valt volgens Mo-Ajok in Nederland winst te halen. ‘Wij hebben hier een standaard opkomsttijd voor industriële incidenten. In Oman hebben ze dat flexibel vormgegeven. Ik was bij een raffinaderij waar ze werken met een vijf-, tien-, en vijftien minuten regel. Een forse brand brandt in vijf minuten de meest essentiële kabels door, waardoor het aansturen van elektronische veiligheidsmaatregelen wellicht onmogelijk wordt. Na tien minuten kan de brand zo ontwikkeld zijn dat de producten die door de leidingen lopen exploderen. En na vijftien minuten kunnen onderdelen falen en instorten. Met die onderbouwing hebben zij de aanrijtijden per installatie vastgesteld. Dat doen ze beter doordacht dan wij.’ Ook op het gebied van transparantie kunnen de Nederlandse autoriteiten leren van die in Oman. ‘Wij leveren ieder jaar de monitoring BRZO aan bij de Tweede Kamer. Daarin staan altijd globale aantallen. Namen noemen we nooit. We hebben de angst dat als we zeggen dat een bedrijf de zaken goed voor elkaar heeft, er morgen iets gebeurt en we daarop afgerekend worden. In Oman is alles openbaar. Het stimuleert de bedrijven daar om het nog beter te doen. Ze willen aan de buitenwereld laten zien hoe veilig ze opereren. Dat draagt bij aan de verhoging van het bewustzijn en daarmee de industriële veiligheid.’Andere artikelen in deze aflevering

Teams Brandonderzoek leveren veel nieuwe kennis op

Vrijwel elke veiligheidsregio beschikt over een Team Brandonderzoek (TBO). Doordat deze teams al in een vroeg stadium onderzoek doen, ontstaan waardevolle inzichten. Het resulteert in betere brandbest...