LOT-C ondersteunt regio’s tijdens de coronacrisis

LOT-C ondersteunt regio’s tijdens de coronacrisis

Redactie

Onder aansturing van de Raad van Commandanten Brandweer en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) en het LOCC-N is half maart het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) opgestart. Dit multidisciplinair team bestaat uit een vertegenwoordiging van tal van organisaties, zoals de brandweer, het IFV, Defensie, de politie en provincies. Het team opereert vanuit de brandweerkazerne in Zeist.

IJle Stelstra heeft de leiding over het LOT-C. ‘Je kunt ons team zien als het ondersteunende dienstencentrum voor de veiligheidsregio’s tijdens de coronacrisis. Het LOT-C is toegevoegd aan de nationale crisisstructuur. Er is sprake van een unieke samenwerking, samen met onze partners zetten wij alles op alles om de veiligheidsregio’s maximale ondersteuning te bieden. De coronacrisis is ernstig en is er één van de lange adem. Wij zijn dan ook voor een langere periode, zolang het nodig is, in de lucht.’

Het LOT-C fungeert als vraagbaak voor de aanpak van het coronavirus en zoekt hierbij aansluiting bij bestaande crisisstructuren. Het verbindt de betrokken veiligheidspartners, vertaalt behoeften naar toepasbare producten en ondersteunt het openbaar bestuur en de veiligheidsregio’s in de samenwerking en uitvoering van de aanpak van corona. Daarnaast ligt de focus op het beheersen van de gevolgen die ontstaan door de maatregelen die worden getroffen.

Het LOT-C onderhoudt de verbinding met alle veiligheidsregio’s, hulpdiensten en de Rijksoverheid. Vragen die binnenkomen worden beantwoord door deskundigen uit de verschillende secties Gezondheid en zorg, Continuïteit en schaarste, Scenario’s, plannen en handelingsprotocol, Bestuurs- en Partnersamenwerking, Samenleving en veerkracht in beeld en het Knooppunt Informatie en Communicatie.

In LCMS is de LOT-C omgeving beschikbaar. Via deze omgeving is te vinden aan welke producten het LOT-C momenteel werkt, welke producten van het LOT-C er te vinden zijn en welke ondersteunende vragen, behoeften en wensen er al zijn. Verder wordt gewerkt aan een actuele lijst van veel gestelde vragen en antwoorden. Deze lijst wordt periodiek ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio’s en crisispartners.

Andere artikelen in deze aflevering

Oorzaken stalbranden nog te vaak onbekend

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeerde in 2019 dat de kans op een stalbrand ongeveer één op duizend is bij varkens-, pluimvee-, of rundveehouderijen. Vorig jaar waren er in totaal 41...

Opeens draait alles om COVID-19

Na een lange dag thuiswerken achter de computer, veel bellen en facetimen om te overleggen met collega’s over de maatregelen die we in onze regio’s nemen in de bestrijding van de effecten van het coro...