Veiligheidsregio Limburg-Noord haalt banden aan met werkgevers

Veiligheidsregio Limburg-Noord haalt banden aan met werkgevers

Redactie

Het wordt steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers voor de dagsituatie aan te trekken, zo merkt Veiligheidsregio Limburg-Noord. ‘Eén van onze vrijwilligers constateerde dat we steeds minder banden hebben met de ondernemers in onze regio’, vertelt Tineke Smedts, teamleider incidentbestrijding cluster Venlo. ‘Daarom gaan we nu de banden met de werkgevers aanhalen.’

Een van de manieren waarop Veiligheidsregio Limburg-Noord dat doet is het geven van presentaties bij ondernemersverenigingen. ‘Daarin gaan we eerst in op een aantal markante momenten in de geschiedenis, omdat juist die geschiedenis de rol van de ondernemer bij de brandweer goed laat zien. Vanaf het moment dat mensen vroeger het idee kregen dat ze bij brand iets te verliezen hadden, zijn ondernemers het brandweerwerk gaan oppakken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de brandweer overgenomen en ontstonden veel nieuwe technieken. Na de oorlog kreeg de burgemeester weer het bevel en voegden ondernemers zich weer bij de brandweer. Vanaf de jaren zeventig zien we dat ondernemers meer werknemers in dienst kregen en ze niet meer zelf naar de brand gingen. Vanaf de jaren negentig zien we dat door de technische ontwikkelingen het voor ondernemers lastiger werd hun personeel overdag te laten gaan. Toen zijn voor het eerst wervingscampagnes voor brandweervrijwilligers opgezet. Zes jaar geleden zijn we geregionaliseerd en zagen we dat de economische recessie toesloeg. Ondernemers hebben hun werknemers hard nodig en laten ze overdag niet meer gaan’, aldus Smedts. De regio heeft al enkele presentaties gehouden bij ondernemersverenigingen. ‘Hiermee maak je ze onderdeel van het probleem. De reacties zijn positief. Er zaten vaak ook enkele werkgevers bij die al vrijwilligers in dienst hebben. Zij konden de voordelen goed toelichten.’ Uit de presentaties zijn vijf bedrijven gekomen waarmee een vervolggesprek is ingepland. Smedts: ‘Zij zaten al concreet te kijken wie van hun bedrijf geschikt zou zijn voor de brandweer. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven waarbij het absoluut niet mogelijk is. Dat snappen we ook.’

Om de werkgevers van de huidige vrijwilligers meer in het zonnetje te zetten is ook een gevelbordje ontwikkeld. ‘Hiermee kunnen bedrijven laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen’, vertelt Smedts. ‘De presentaties en deze bordjes zijn het begin van een continu proces waarmee we de ondernemers uit de regio meer bij onze organisatie willen betrekken.’

BR052016-BORDJE1
Fotografie: Veiligheidsregio Limburg-Noord
BR052016-BORDJE1

Andere artikelen in deze aflevering