Brandweeracademie start groot onderzoek naar rookverspreiding

Brandweeracademie start groot onderzoek naar rookverspreiding

Rookverspreiding is tegenwoordig het grootste probleem bij brand in gebouwen, stelt lector Brandpreventie René Hagen. ‘We weten nog onvoldoende hoe de rook zich verspreidt en hoe dit kan worden beperkt.’ De Brandweeracademie start daarom een grootschalig praktijkonderzoek naar rookverspreiding. Het onderzoek start eind juni in een voormalig woonzorgcentrum in Oudewater.

De rijksoverheid en de brandweer hebben als ambitie om slachtoffers bij brand zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken en de impact van branden terug te dringen. ‘Vanuit deze ambitie willen Brandweer Nederland en de Brandweeracademie weten hoe de rook zich precies verspreidt en welke inzet van de brandweer het meest effectief is. Met het praktijkonderzoek hopen we hierin meer inzicht te krijgen, zodat we antwoord kunnen geven op vragen over rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’adviezen en inzettactieken’, aldus Lieuwe de Witte, deelprojectleider onderzoek.

Andere artikelen in deze aflevering