In-dak zonnepaneelsystemen brandgevaarlijker dan op-dak

In-dak zonnepaneelsystemen brandgevaarlijker dan op-dak

Er zijn relatief veel branden bij zonnepanelen met een in-dak systeem ten opzichte van een op-dak systeem. Dat blijkt uit een inventarisatie van een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen door TNO in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). TNO heeft in totaal 27 branden uit mediaberichten bekeken aan de hand van openbare bronnen, een beperkte literatuurstudie gedaan en informatie verkregen van schade-experts, verzekeraars en de brandweer.

BR201905-ZONNEPANEEL

Van de 27 branden waren er 23 bij particulieren en vier bij bedrijven. Twaalf van de 27 branden waren in in-dak systemen. Schade-experts schatten echter in dat tachtig tot negentig procent van de branden in zonnepaneelsystemen plaatsvinden in in-dak systemen. Een mogelijke verklaring voor dit verschil zou volgens TNO kunnen zijn dat niet alle branden die bij schade-experts bekend zijn terechtkomen in de media.

In-dak

Uit de literatuur is bekend dat de temperaturen onder zonnepanelen van in-dak systemen makkelijk op kunnen lopen tot 50 ˚C of zelfs 83 ˚C. De meeste brandincidenten zijn volgens de inventarisatie in het voorjaar en de zomer vorig jaar geweest bij relatief hoge temperaturen buiten, hoge instralingen en een zwakke wind. Dit leidt tot hoge zonnepaneeltemperaturen. Bovendien leiden hoge instralingen tot hoge elektrische stromen in de kabels van de PV-systemen. Deze combinatie van omstandigheden speelt volgens TNO een belangrijke rol bij het ontstaan van brand. Toch is dit niet bij alle branden het geval.

Connectoren

Uit de literatuur blijkt dat ondeugdelijke verbindingen met connectoren een veel voorkomende oorzaak van brand zijn. Schade-experts hebben TNO laten weten dat de brandoorzaak voor tachtig tot 99 procent te wijten is aan problemen met connectoren. De verdenking is dat problemen ontstaan wanneer een stekker van het ene merk wordt verbonden met een contrastekker van een ander merk. Dit kan leiden tot overgangsweerstanden, interne vlambogen, warmteontwikkeling en uiteindelijk brand.

Folies

TNO verwacht dat ontstekingsbronnen bij op-dak systemen niet per se leiden tot brand vanwege de brandwerende werking van dakpannen. Bij in-dak systemen zit het paneel dichtbij andere meer brandbare materialen, zoals folies en isolatiematerialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt wel eisen aan de brandwerendheid van de totale dakopbouw, maar niet aan de brandwerendheid van materialen die onder de buitenste daklaag zitten. Aan folies die worden gebruikt bij in-dak systemen worden dus geen eisen gesteld. Volgens een schade-expert zijn veel folies eenvoudig aan het branden te krijgen.

Voorlichting en aanscherping eisen

Op basis van de inventarisatie adviseert TNO onder andere dat installateurs voorlichting moeten krijgen over de noodzaak van deugdelijke connectorverbindingen en dat de certificatie van installateurs moet worden geëvalueerd en mogelijk aangescherpt. Daarnaast adviseert TNO RVO een multidisciplinaire commissie te laten samenstellen die op korte termijn adviseert over de constructie en materiaalbrandbaarheidseisen van in-dak zonnepaneelsystemen en over normen of richtlijnen om foute verbindingen met connectoren te voorkomen. Deze maatregelen moeten volgens TNO leiden tot minder branden in zonnepaneelsystemen.

Fotografie: Ginopress

Andere artikelen in deze aflevering