Veiligheidsberaad stemt in met gebiedsgerichte opkomsttijden

Veiligheidsberaad stemt in met gebiedsgerichte opkomsttijden

Redactie

Het Veiligheidsberaad heeft ingestemd met de invoering van een nieuwe methodiek voor de opkomsttijden. Op dit moment wordt nog gewerkt met objectgebonden opkomsttijden. Dit verandert in gebiedsgerichte opkomsttijden. Met deze nieuwe methodiek kan maatwerk worden toegepast. Het gaat uit van een combinatie van maatregelen die zich richt op het snel ter plaatse kunnen zijn en voldoende slagkracht kunnen leveren aangevuld met eventuele wenselijke maatregelen op het vlak van risicobeheersing.

De nieuwe benaderingswijze van de opkomsttijden is het resultaat van het programma RemBrand van het Veiligheidsberaad. ‘De wettelijke opkomsttijden zijn sinds 2010 de enige maatstaf voor de prestaties van de brandweer. Er lag altijd een grote nadruk op voertuigbezetting en opkomsttijden. Dit is eigenlijk een te eenzijdige benadering van het begrip brandweerzorg. Hoewel opkomsttijden een belangrijke factor is, gaat het over de hele keten, het vlinderdasmodel’, legt Jan Lonink, portefeuillehouder RemBrand in het Veiligheidsberaad uit. ‘Dat betekent proactie in ruimtelijke plannen, dus vooraf nadenken over de veiligheidsrisico’s als je ergens wilt gaan bouwen. En preventie, het voorkomen van brand, is eveneens bepalend voor brandveiligheid. Hoe snel je opkomsttijd ook is, als je de ontdekkingstijd van brand kunt verkorten, bijvoorbeeld door gebruik van rookmelders en het gebruik van brandveilig meubilair, dan beperkt dat de schade en slachtoffers.’

BR201906-10ACTUEEL-01

Andere artikelen in deze aflevering

Vernieuwing C2000 gaat verder

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft enkele onderzoeken laten uitvoeren naar de risico’s van ongewenste beïnvloeding en eventuele kwetsbaarheden van C2000.