Jubileum: 25 jaar Netwerk Brandweervrouwen

Jubileum: 25 jaar Netwerk Brandweervrouwen

Redactie

Het jubileum van het Netwerk Brandweervrouwen wordt eind juni gevierd tijdens een tweedaags congres dat wordt georganiseerd door het netwerk samen met Veiligheidsregio Haaglanden. Als brandweervrouw kan ik deze gelegenheid niet voorbij laten gaan en wil ik op deze plek stilstaan bij het belang van dit netwerk.

Het netwerk werd destijds opgezet om dilemma’s met elkaar te delen en onderling ervaringen uit te wisselen. Zo hebben vragen vanuit het netwerk destijds geleid tot een onderzoek naar en richtlijnen rond zwangerschap en repressief brandweerwerk. Nu is dat vanzelfsprekend, maar voor de eerste vrouwen binnen de organisatie was dat echt niet zo. Dat er werd voorzien in een behoefte was duidelijk, de bijeenkomsten die het netwerk ook toen al organiseerde werden goed bezocht. En dat is misschien ook wel logisch, als je als enige vrouw op een post of in een ploeg werkt is het best fijn om ook eens andere brandweervrouwen te ontmoeten.

Mijn eerste ervaringen

Ik weet nog goed dat ik begon bij de brandweer in Lelystad. Er werden specifiek brandweervrouwen geworven door juist vrouwen uit te nodigen voor een informatieavond. Ik woonde nog niet zo lang in Lelystad en zocht naast mijn werk ‘iets’ om anderen te leren kennen. Na de informatieavond heb ik me aangemeld en werd aangenomen als vrijwilliger. In mijn lichting zaten meer vrouwen en samen gingen we naar een bijeenkomst van het netwerk. Binnen onze post werden we goed ondersteund maar ik leerde al snel dat dat echt niet overal vanzelfsprekend was.

Is zo’n netwerk nog steeds nodig?

Een vraag die ik wel eens krijg is of dat nu echt nodig is zo’n netwerk voor brandweervrouwen. Het antwoord is wat mij betreft duidelijk. Ja, dat is nog steeds nodig. De eerste vraagstukken waar vrouwen tegen aanliepen zijn er niet meer maar wie even om zich heen kijkt in de gemiddelde brandweerkazerne ziet meteen dat we nog steeds niet heel divers zijn.

Diversiteit gaat wat mij betreft niet alleen over brandweervrouwen maar ook over andere zichtbare en minder zichtbare verschillen tussen mensen zoals leeftijd, etnische achtergrond, geloofsovertuiging en geaardheid. Het blijft belangrijk om ruimte te creëren voor verschillen en deze te waarderen. Uit allerlei onderzoeken blijkt namelijk dat divers samengestelde teams tot betere resultaten komen. Diversiteit draagt bij aan creativiteit, verschillende achtergronden kunnen zorgen voor andere invalshoeken.

Is diversiteit echt nodig bij de brandweer kan je je afvragen? We hebben toch vooral sterke, fitte mensen nodig die goed kunnen hulpverlenen? Dat klopt ook. Maar hoe mooi is het als we door een meer divers personeelsbestand nog beter in staat zijn om tot creatieve oplossingen te komen omdat het team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en ervaringen? Daar worden we met zijn allen slimmer van. Het netwerk Brandweervrouwen, maar ook het netwerk Roze in Rood, zijn belangrijk om dit onder de aandacht te blijven brengen.

Vanaf deze plek feliciteer ik het Netwerk Brandweervrouwen van harte met het jubileum.

Hildemarie Schippers

Lid redactie Brand&Brandweer

05_BB06_van de redactie.html-image1

Andere artikelen in deze aflevering

Mijn nieuwe favoriete boek over Tsjernobyl

Richard Vergouwen, operationeel voorbereider Brandweer Hollands Midden geeft het stokje door aan Thorsten Hackl. Hij is adviseur incidentbestrijding bij brandweer Midden- en West-Brabant en las het bo...

Nieuwerbrug aan den Rijn

Nieuwerbrug aan den Rijn is een gemeente met nog geen tweeduizend inwoners, maar alles is dichtbij: snelweg, spoorlijn, industrie en het platteland. ‘Dat zorgt voor een grote diversiteit aan inzetten’...