Goed stagebeleid is een slimme investering

Goed stagebeleid is een slimme investering

Ridder, S.

Voordat Gérita Landeweerd de centrale coördinatie op zich nam, verliep de begeleiding van studenten in Twente nogal hapsnap. ‘Er was geen centraal overzicht van studenten die bij ons rondliepen. Niet goed voor de studenten, maar ook niet voor onze organisatie.’ Inmiddels plukt Brandweer Twente de vruchten van de investeringen. ‘We halen via de studenten nieuwe kennis binnen en niet zelden blijven studenten bij de brandweer werken. Ze zijn onze collega’s van de toekomst.’

Als coördinator onderhoudt Landeweerd contact met de onderwijsinstellingen en alle leidinggevenden. ‘Ik inventariseer of zij opdrachten voor studenten hebben. Ik let erop dat het geen stages zijn waarbij studenten vooral ‘extra handjes’ moeten leveren; we willen een volwaardige (onderzoeks)stage bieden, een ervaring bieden waar ze echt iets leren.’ Op basis van die inventarisatie stelt Landeweerd de vacatures op. ‘We krijgen altijd veel reacties. Saxion is onze hofleverancier, maar we krijgen inmiddels ook uit Amsterdam aanmeldingen. We voeren echte sollicitatiegesprekken en vertellen ook waarom iemand het niet is geworden. Zo’n sollicitatie is voor een student immers ook een leerervaring.’

22_BB06_Studenten.html-image1
Coördinator Gérita Landeweerd

Begeleiding

De vakcollega’s die de studenten onder hun hoede nemen, worden daar niet speciaal in begeleid. ‘Daar hebben we wel over nagedacht, maar vooralsnog werken de begeleiders vanuit enthousiasme, interesse en vakinhoudelijke kennis. En veel van de praktische zaken regelen we centraal.’ Landeweerd doelt op de tweedaagse introductie die twee keer per jaar georganiseerd wordt. ‘Daar maken we een feestje van. Studenten bezoeken verschillende brandweerkazernes en werklocaties, leren dat de brandweer meer is dan de rode auto. Ook krijgen ze informatie over allerlei praktische zaken. Zo proberen we het proces een beetje te kneden en de studenten zo snel mogelijk in te bedden in de organisatie. En een groot voordeel; de stagiaires leren ook elkaar kennen.’

Landeweerd ziet de inspanningen als slimme investering. ‘Let wel, ze zijn wellicht onze collega’s in de toekomst. Laat ze dus ontdekken wat voor mooie en interessante organisatie we zijn. En we zien het ook daadwerkelijk gebeuren; veel studenten blijven hangen of komen op een later moment terug. Of ze melden zich als vrijwilliger bij een van de kazernes.’ Daarnaast benadrukt zij dat je met deze constructie ook nieuwe kennis de organisatie inbrengt. ‘Het houdt je als organisatie scherp, het geeft een frisse dynamiek. Als je het goed regelt, zijn stagiaires een aanwinst. Daarnaast vind ik dat je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Het is toch niet oké dat zoveel studenten tegenwoordig moeite hebben om een zinvolle stage te vinden? Dus als je het mij vraagt; investeer in studenten!’

‘Bewust geworden van het belang van een hecht netwerk’

 • Wie:Evi van Raalte

 • Stage:Half jaar bij Team Brandveilig

 • Wat:Onderzoek bij de Risk Factory Twente

Voor haar stage liep Evi van Raalte een paar maanden rond op de Risk Factory Twente in Enschede. ‘Een gave plek waar ik onderzocht welke thema’s het beste aansluiten bij een nieuw te ontwikkelen programma voor het voortgezet onderwijs. Ik heb na mijn stage een ander beeld gekregen van het werk van de brandweer.’

Vier thema’s

‘De Risk Factory Twente is hét veiligheidseducatiecentrum waar o.a. basisschoolleerlingen op een interactieve manier leren omgaan met onveilige situaties. Ze leren hoe ze kunnen handelen en worden zich meer veiligheidsbewust. De Risk Factory Twente wilde een tweede leerlijn ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. In mijn onderzoeksstage heb ik onderzocht welke veiligheidsthema’s hiervoor geschikt zijn. We zijn uitgekomen op vier thema’s: als eerste brandveiligheid met onderwerpen als rookmelders, vluchtroutes en ruimte en respect voor hulpverleners. De drie andere thema’s zijn criminele uitbuiting, groepsdruk en internetveiligheid.’

Netwerk

‘De Risk Factory Twente heeft weinig eigen geld en is afhankelijk van subsidiestromen en gelden van partners. Dat betekent dat je die partners goed moet betrekken; welke thema’s spelen bij hen en hoe houd je hen actief in het netwerk? Ik heb een structuur geschreven waarmee De Risk Factory Twente de partners betrokken houdt. Inzicht in die structuren was voor mij een eyeopener. Natuurlijk is de brandweer onderdeel van de veiligheidsregio, maar er wordt samengewerkt met zoveel meer partners. Mijn begeleider heeft me bewust gemaakt van het belang van een hecht netwerk.’

Heel prettige stage

‘Mijn stage viel midden in de coronaperiode, dat heeft het niet makkelijker gemaakt. Ik hoorde dat sommige studenten grotendeels vanuit huis hun stage moesten invullen. Dat was bij mij gelukkig niet het geval. Het introductieprogramma was heel goed; iedereen wist waar hij aan toe was, de openheid was heel prettig. Alles bij elkaar zorgde het voor een heel prettige stage.’

22_BB06_Studenten.html-image2
De stage van Evi heeft geresulteerd in een video voor het lesprogramma Voortgezet Onderwijs: https://youtu.be/OVzWxl441CI

‘De brandweer is een leergierige organisatie’

 • Wie: Silke Leenstra

 • Stage: Meeloopstage en aansluitend afstudeerstage bij Team Kenniscentrum

 • Wat: Rol elektra bij brand

Interessante plek

‘Tijdens mijn meeloopstage mocht ik overal meekijken en nieuwsgierig zijn. Heel fijn, want de Twente Safety Campus is een interessante plek. Ik vind de brandweer een leergierige organisatie. Incidenten worden steeds nabesproken en er wordt veel geoefend. Ook waren collega’s steeds geïnteresseerd in mijn onderzoek. Daardoor voelde ik me heel welkom, en het zegt ook iets over de mensen die bij de brandweer werken. Die openheid en leergierigheid spreekt me aan. Ook het feit dat ze kennis willen delen met anderen vind ik positief.’

Scenario’s

‘Tijdens mijn afstudeerstage kon ik mijn onderzoeksvaardigheden perfect inzetten. Ik heb in experimenten brandscenario’s met elektradraden nagebootst en de elektradraden die uit de verschillende experimenten kwamen heb ik onderling vergeleken. Ik gebruikte hiervoor verschillende onderzoekstechnieken; een microscoop, een röntgenapparaat en een Scanning Electron Microscope. Met mijn bevindingen kan Team Brandonderzoek hopelijk meer aannemelijke conclusies trekken als het gaat om elektra bij een brand. Is de elektra de oorzaak van de brand? Of gaat het om gevolgschade?’

Kennis van nu

‘Ik vind het slim van de brandweer om te investeren in studenten. De organisatie haalt daarmee de kennis van nu binnen, en wellicht ook een vernieuwende gedachtegang. Het is een makkelijke manier om kennis en vernieuwing binnen te halen. De begeleiding kost natuurlijk wat, maar als hbo’ers zijn we redelijk zelfstandig bezig en we leveren in veel gevallen een product of dienst. Bovendien interesseer je wellicht mensen voor je organisatie. Mij hebben ze in ieder geval overtuigd.’

22_BB06_Studenten.html-image3
Silke op de Twente Safety Campus.

‘Gevoel dat ik een meerwaarde heb kunnen leveren’

 • Wie: Nick Bossink

 • Stage: Vijf maanden meeloopstage bij team Mens & Organisatie

 • Wat: RI&E en geluidskaarten

Stage lopen bij de brandweer is volgens Nick Bossink een aanrader. ‘Een breed en interessant werkterrein, perfecte begeleiding en ze doen echt iets met de adviezen en producten die je maakt.’ Nick staat open voor een baan bij de brandweer, maar wil eerst zijn horizon verbreden. Uit interesse heeft hij gesolliciteerd bij de vrijwillige brandweer in zijn woonplaats De Lutte.

Meerwaarde

‘Tijdens mijn stage heb ik me onder andere beziggehouden met de werkvoorraden en beheerafspraken van milieubelastende producten. Wat mag wel, wat mag niet, welke hoeveelheden zijn toegestaan en hoe moet je producten opslaan? Daarnaast heb ik in samenwerking met de duikploeg de natte RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) geactualiseerd. Er zijn wel landelijke richtlijnen, maar per brandweerregio zijn er natuurlijk bijzonderheden. Ook heb ik geluidskaarten gemaakt. Op basis van mijn metingen heb ik bijvoorbeeld geadviseerd om de bosbrandvoertuigen aan te passen. Zelfs met oorbeschermers is het geluidsniveau namelijk veel te hoog. Wat ik fijn vind is dat de brandweer ook aan de slag gaat met mijn adviezen en producten. Ik heb het gevoel dat ik een meerwaarde heb kunnen leveren, ook al is het een meeloopstage.’

Begeleiding

‘Stagelopen bij Brandweer Twente is wat mij betreft een aanrader. De begeleiding was bijvoorbeeld perfect geregeld; om te beginnen met de brede introductie van twee dagen. Tijdens de stage zelf was de begeleiding ook fijn. Het werkveld is heel divers en je krijgt de kans om veel te leren. Inhoudelijk natuurlijk, en wat ik ook geleerd heb is hoe ik handig kan plannen en m’n taken kan indelen via SharePoint. Daar ga ik nog heel lang plezier van hebben.’

Vrijwillige brandweer

‘Ik heb me aangemeld bij de vrijwillige brandweer in mijn dorp De Lutte. Na de selectiedag staan alle seinen op groen. Ik mag door. Ik vind de brandweer veelzijdig en interessant. Dat zag ik natuurlijk al bij mijn stage, en ik zie het ook bij de oefenavonden die ik bijwoon. Het gaat niet om ‘even’ brandjes blussen, er komt nog zoveel meer bij kijken. Techniek, voorbereiding, onderhoud, logistiek, etc. Ik hoop de opleiding netjes af te ronden om zo snel mogelijk aan de bak te gaan.’

22_BB06_Studenten.html-image4
Nick (links) heeft zijn selectiedag glansrijk gehaald..

‘Ik voelde me erbij horen’

 • Wie: Thiemo Nijhuis

 • Wat: Anderhalf jaar meeloopstage

 • Wat: Ondersteuning werkplaats

Na zijn stage bij de brandweer voelt Thiemo Nijhuis zich een ander mens. Vanuit het speciaal onderwijs komt hij onzeker binnen met een rugzak met kwetsbaarheden. Na anderhalf jaar vertrekt hij met een tas vol zelfvertrouwen, een heftruckcertificaat en een baan. Zijn begeleider Bert Bolte is er getuige van.

Thiemo: ‘Ik heb zowel in Enschede als in Hengelo op de kazerne gewerkt. Ik ondersteunde bij allerlei werkzaamheden in de werkplaats. Logistiek, terreinonderhoud, ademlucht, het wassen van het materieel, enzovoort.’

22_BB06_Studenten.html-image6
Thiemo voelde zich tijdens zijn stage op de kazerne helemaal thuis.

Bolte: ‘Klopt, en je deed steeds meer zelfstandig. Bij de start hebben we doelen opgesteld, samen met je school en je ouders. Ik zag al snel dat je meer in je mars had. Je bent hartstikke slim en fijn in het contact met mensen. Dus hebben we die doelen stap voor stap bijgesteld. De school van Thiemo zag het niet meteen zitten, maar als Brandweer Twente wilden wij wel in hem investeren.’

Thiemo: ‘In het begin was dat wel spannend hoor. Maar ik voelde steeds dat iedereen me wilde helpen. En dan durfde ik toch wel dingen zelf op te pakken. Er lukte steeds meer en dat gaf zelfvertrouwen. Ik heb tijdens mijn stage zelfs mijn heftruckcertificaat gehaald en ben nu bezig met mijn autorijbewijs. Dat had niemand kunnen voorspellen. Ik ook niet.’

Bolte: ‘Volgens mij hebben we hier een belangrijke sleutel te pakken voor een geslaagde stage, onafhankelijk van de opleiding die iemand volgt. Dat de stagiair wordt opgenomen in het team. Wat dat betreft geef ik mijn team een dikke pluim.’

Thiemo: ‘Dat klopt, ik voelde me erbij horen. Het leukste was naast het heftruck rijden, wel het onderling klieren met de jongens. Ik heb veel geleerd én veel plezier gehad. De stage heeft me geholpen om stappen te zetten waardoor ik nu een leuke baan heb. Ook ga ik een mbo-opleiding doen.’

Bolte: ‘Het is met Thiemo zo goed gegaan dat we nu weer een stagiair uit het speciaal onderwijs hebben aangenomen. Iedereen heeft capaciteiten; je moet alleen wel de kans krijgen die te ontdekken. Ik vind dat we daar als brandweer een verantwoordelijkheid in hebben. Dat kost tijd en investering, de opbrengst is echter niet in geld uit te drukken. Voor een jongen als Thiemo natuurlijk, maar het heeft ook mijn team goed gedaan.’

22_BB06_Studenten.html-image5Andere artikelen in deze aflevering

Hennepkwekerij in potdichte container

‘Alles uit de kast gehaald’Een potdicht afgesloten container vol rook in alle kleuren van de regenboog. In Haarlem staat een hennepkwekerij in brand. Officier van Dienst (OvD) Dick Kol blikt terug op ...

Jubileum: 25 jaar Netwerk Brandweervrouwen

Het jubileum van het Netwerk Brandweervrouwen wordt eind juni gevierd tijdens een tweedaags congres dat wordt georganiseerd door het netwerk samen met Veiligheidsregio Haaglanden. Als brandweervrouw k...