‘Veranderde bestemming zorgde voor hogere vuurlast en risico’

‘Veranderde bestemming zorgde voor hogere vuurlast en risico’

Visser, J.

Bij een brand in woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad moeten veel bewoners worden geëvacueerd. Dat het gaat om een zorggebouw, betekent in Veiligheidsregio Flevoland ook dat er automatisch brandonderzoek wordt gedaan. Hoe is de brand ontstaan? Hoe was het brandverloop en hoe was de rookverspreiding? Het zijn enkele vragen die in het brandonderzoek naar voren komen.

Fotografie TBO Veiligheidsregio Flevoland

Brandonderzoeker Erik Gout wordt over het incident geïnformeerd zodra wordt opgeschaald naar grote brand. ‘Dan kijken we eerst wat voor object het is. Staat het in de onderzoekscriteria of is er een onderzoeksvraag vanuit de Officier van Dienst (OvD) of Hoofdofficier van Dienst (HOvD)? In dit geval was het een zorginstelling en viel het binnen de criteria. Dat betekent dat we altijd onderzoek doen.’

image1.jpeg
Boven de stalling met de scoot­mobielen is de gevel aangestraald, de ramen zijn gesprongen en de kozijnen zijn verbrand.

Gout besluit al tijdens de inzet ter plaatse te gaan. ‘De grootste bronnen van informatie, de eerste en tweede bevelvoerder zijn dan nog aanwezig. Daarnaast kunnen we beeldmateriaal vastleggen en als het gelegen komt even met de OvD praten. Natuurlijk proberen we bij alles wat we doen de collega’s niet voor de voeten te lopen.’ In de gesprekken met de bevelvoerders en de OvD komt naar voren dat de brand waarschijnlijk als buitenbrand is begonnen en naar binnen is geslagen. Tegen de gevel heeft het goed gebrand en de ramen zijn er bezweken door de hitte. ‘Het onderzoek moet dan nog uitwijzen of de brand ook daadwerkelijk buiten is begonnen.’

Het onderzoek

Na de inzet gaat Gout naar huis. De volgende dag brieft hij zijn collega-onderzoekers en gaan ze ter plaatse daadwerkelijk brandonderzoek doen. ‘We proberen eigenlijk altijd met minimaal twee onderzoekers ter plaatse te gaan. Bij dit incident waren we met z’n drieën. We hebben ons eerst gemeld bij de directie met de vraag of we onderzoek mogen doen. Brandonderzoek heeft geen officiële status, dus we hebben wel toestemming nodig.’ Die toestemming komt er en dus kunnen de onderzoekers aan de slag. Gout: ‘Daarbij helpt het enorm dat je al informatie hebt uit het incident die nacht. Je weet waar je moet zoeken, dat maakt het een stuk makkelijker.’

image2.jpeg
De uitgebrande stalling van de scootmobielen.

De onderzoekers beginnen buiten met het zoeken naar brandsporen. Daar zien ze al snel het restant van een houten gebouw en elf scootmobielen. Door de felle brand is er weinig meer van over. Daarnaast zien ze dat op die plaats de gevel is aangestraald, de ramen zijn gesprongen en de kozijnen zijn verbrand. Op die locatie is de brand bij de bovenliggende woningen naar binnen geslagen. ‘De brandpatronen waren bij dit onderzoek erg duidelijk. Boven het houten hok met de scootmobielen was de gevel schoongebrand. Dat kan alleen bij enorm hoge temperaturen. Daar kwam bij dat er in de gevel geen verbinding was van binnen naar buiten. Alles wees er dus op dat de brand in de houten stalling is ontstaan.’

Na deze conclusie kijken de brandonderzoekers gedetailleerder naar de houten stalling en wat erin heeft gestaan. De schadepatronen worden bestudeerd, van de minste schade wordt toegewerkt naar de locatie waar de schade het meest is. ‘Toen kwamen we uit bij de laadapparatuur van de scootmobielen. Daar moet de brand zijn ontstaan’, aldus Gout. ‘We waren eigenlijk wel verbaasd over wat we aantroffen. De hoeveelheid energie die vrijkwam bij de verbranding van de scootmobielen was enorm. En dat terwijl ze stonden in een houten stalling met transparante golfplaten op het dak. De stalling stond tegen de gevel aan. Het geheel was dus niet brandveilig uitgevoerd. Onwenselijk als je het ons vraagt.’ Navraag leert de onderzoekers dat de stalling van oorsprong een fietsenstalling was. In de loop der tijd zijn de fietsen vervangen door de scootmobielen, met bijbehorende laadinfrastructuur. Gout: ‘We hebben dit ook teruggekoppeld naar de preventisten en bouwkundigen in de regio. We moeten ons ervan bewust zijn dat zodra een ruimte een andere bestemming krijgt, dit gepaard kan gaan met een hogere vuurbelasting en andere risico’s dan oorspronkelijk zijn voorzien.’

Andere artikelen in deze aflevering

‘Nog veel onbekend bij accubranden’

Als Brandweer Eindhoven 17 maart wordt gealarmeerd voor een brand in het accupakket van een elektrisch aangedreven voertuig, gaan bij het Team Brandonderzoek direct de alarmbellen rinkelen.