‘Nog veel onbekend bij accubranden’

‘Nog veel onbekend bij accubranden’

Visser, J.

Als Brandweer Eindhoven 17 maart wordt gealarmeerd voor een brand in het accupakket van een elektrisch aangedreven voertuig, gaan bij het Team Brandonderzoek direct de alarmbellen rinkelen. ‘Er is landelijk een database opgezet voor incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Als gevolg daarvan hebben wij dit in ons brandonderzoeks­programma benoemd tot een van de speerpunten’, aldus Arjan van Beek, coördinator van het Team Brand- & Incidentonderzoek bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. ‘Dit betekent dat we bij alle incidenten met alternatief aangedreven voertuigen proberen onderzoek te doen.’

Fotografie TBO Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Nog tijdens het incident gaat brandonderzoeker Frank van Oorschot ter plaatse. ‘We wilden zoveel mogelijk ontbrekende informatie achterhalen. Er zijn ter plaatse foto’s en video’s gemaakt. De eenheden waren vooral aan het nadenken hoe ze de thermal runayway konden stoppen. We weten dat we daarvoor een dompelcontainer kunnen alarmeren, maar wisten niet in hoeverre er ook nog andere manieren waren waarmee de brand sneller kon worden geblust’, vertelt Van Beek. Naast het maken van beeldmateriaal, legt de brandonderzoeker contact met de leverancier en de fabrikant in de hoop dat zij meer informatie hebben. ‘We wilden bijvoorbeeld graag weten in hoeverre er preventieve maatregelen waren getroffen. Denk bijvoorbeeld aan een blusaansluiting waarmee je rechtstreeks water in het accupakket kunt pompen. Dat was niet het geval. Dan ben je op jezelf aangewezen. Zo’n accu moet uitrazen, tot de dompelcontainer ter plaatse is kun je niet veel. In die tussentijd kan de brand soms heftig oplaaien en kunnen onderdelen van het accupakket wegspringen. Ter plaatse is door de onderzoeker de landelijke vragenlijst voor de database van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen ingevuld.

Oorzaak

Uiteindelijk wordt het accupakket in een dompelcontainer geplaatst en afgevoerd. De oorzaak kan hierdoor niet meer worden achterhaald. Van Beek: ‘Nadat het accupakket bij de berger vandaan komt, is het teruggebracht naar de fabriek. Daar wordt gekeken wat de mogelijke oorzaak van de thermal runayway is geweest. Wij komen er op zo’n moment niet meer tussen. De fabrikant wilde niet meewerken aan de uitwisseling van gegevens over de oorzaak van het incident’, vertelt Van Beek. ‘Je merkt op zo’n moment heel duidelijk dat zij een ander belang hebben, ze zijn bang voor reputatieschade. Wij willen alleen maar van deze gegevens leren. In dit geval zullen we de oorzaak dus nooit weten.’

Waterstoffluoride

Uit het onderzoek dat Van Beek en zijn collega’s samen met AGS’en van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben gedaan, blijkt wel dat de gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij accubranden een punt van aandacht zijn. ‘Wij weten nog niet in alle gevallen goed hoe we daarmee om moeten gaan en waar we rekening mee moeten houden’, aldus Van Beek. Eén van de gevaarlijke stoffen die vrijkomt bij een accubrand is waterstoffluoride. In vloeibare vorm een zeer gevaarlijke stof, maar bij accubranden hebben de eenheden te maken met waterstoffluoridegas. ‘Het gas is weliswaar minder geconcentreerd dan de vloeibare vorm, maar we weten niet in welke concentraties het precies vrijkomt en of ons uitrukpak daar voldoende bescherming tegen biedt. Ga dus nooit in de rook en vrijkomende dampen staan. Benader een brand aan een alternatief aangedreven voertuig en een accubrand in het bijzonder bovenwinds en gebruik altijd adembescherming. Bij bewoning in het effectgebied, kun je een AGS alarmeren.’

Vruchten afwerpen

Het maken van een onderzoeksspeerpunt van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen begint volgens Van Beek z’n vruchten af te werpen. ‘In een maand tijd, hebben we al vier incidenten onderzocht. Als iedere regio dat doet, verzamelen we gezamenlijk veel data. Daar kunnen we alleen maar van leren.’

image2.jpeg
Het brandende accupakket is door een garagebedrijf losgekoppeld. De enige manier om de brand te blussen is het onderdompelen in een dompelcontainer.

Andere artikelen in deze aflevering