BBN-gedragscode, de volgende 
stap naar betere brandveiligheid

BBN-gedragscode, de volgende 
stap naar betere brandveiligheid

Ferwerda, C.

Brancheorganisatie Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) zet zich al bijna 25 jaar in voor het verbeteren van brandveiligheid. Hiervoor werkt BBN samen met verschillende partijen, waaronder Brandweer Nederland. De leden, voornamelijk leveranciers van brandveilige producten, ontwikkelen allerlei middelen. Zo werd dit voorjaar een gedragscode gepresenteerd. Hierin beloven de BBN-leden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen bij het brandveiliger maken van Nederland.

BBN-directeur Leo Oosterveen is blij dat de gedragscode er is. ‘Dit is de volgende stap op weg naar een betere brandveiligheid in Nederland.’ Aan de code ging een lange voorbereiding vooraf. ‘Tien jaar geleden was de wens er al om deze code op te stellen, om daarmee vertrouwen te geven aan afnemers van brandveilige producten.’

brochure

Oosterveen: ‘Maar eerst ging onze aandacht vooral uit naar het maken van de brochure Essentiële Bouwkundige Controlepunten. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Denk aan productgroepen zoals industriële branddeuren, voetgangersdeuren, brandwerend glas, coatings en doorvoeringen.’

Deze brochure was in 2005 klaar. Vervolgens kwam het opstellen van de gedragscode weer meer op de voorgrond bij de zeskoppige werkgroep. ‘Het is uiteindelijk niet een erg ingewikkeld document’, vertelt Oosterveen. ‘Toch heeft het wel de nodige discussie opgeleverd. Neem de passage over montage van producten. Onze leden gingen daar verschillend mee om. De één ging met de montage verder dan de ander. Je wilt in de code wel bepaalde zaken borgen, wat we opschrijven moet wel door alle leden worden gedragen.’

Kwaliteit en informeren

Oosterveen: ‘Wij vinden dat gebouwen de minimale criteria van de regelgeving, zoals het Bouwbesluit, kwalitatief moeten overstijgen. Dit wordt meteen in de eerste passage van de gedragscode beloofd.’

Wat staat er meer in de gedragscode? Informeren van de afnemer komt een paar keer terug. Zo hebben de leden een waarschuwingsplicht opgenomen. Wanneer het niet mogelijk is om brandveilige producten en diensten te voorzien van een certificaat of een assessment, dit hebben de leden ook vastgelegd in de code, wordt dit vooraf schriftelijk vermeld aan de opdrachtgever of afnemer. Verder worden afnemers goed geïnformeerd over de toepassing van producten en kunnen ze rekenen op deskundig advies. Oosterveen: ‘De BBN-leden willen de klant goed informeren, bij zowel de bouw als het onderhoud van gebouwen. Dit zien zij als hun plicht. Het is mooi als door de code de lijnen tussen de fabrikant en de afnemer korter worden en er makkelijk contact gelegd gaat worden.’

Aanvulling

De gedragscode is volgens Oosterveen een mooie aanvulling op de BBN-brochure Essentiële Bouwkundige Controlepunten. ‘Dit boekje is een goed en eenvoudig hulpmiddel om te controleren of een constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid. De aanleiding om het te maken, was dat bouwkundige situaties akkoord werden bevonden, terwijl die niet aan de regelgeving voldeden. Vaak had dat te maken met de onbekendheid met de regels of een verkeerde interpretatie.’

De gedragscode en de brochure van BBN richten zich op een brede groep: gebouweigenaren, medewerkers risicobeheersing van de brandweer, verzekeraars en bouw- en woningtoezichthouders, maar ook gebruikers, aannemers, architecten en toeleveranciers van bouwmaterialen. Volgens Oosterveen is bouwkundige brandveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid. ‘Dit besef is nog niet bij iedereen optimaal aanwezig. Wij willen met de brochure en de code een verdiepingsslag maken. De mentaliteit kan nog beter. Zo zien sommige gebouweigenaren nog altijd adviserende brandweerlieden niet graag langs komen. Eventuele aanpassingen voor een betere brandveiligheid kosten hen alleen maar geld, denken ze. Terwijl het omgekeerde waar is, door de maatregelen die brandweerlieden voorleggen, wordt het risico op calamiteiten lager. De adviezen besparen geld. Brandweerlieden komen dus geld brengen!’

BBN hoopt dat de code en de brochure zo breed mogelijk wordt gedragen. ‘We hebben het zo laagdrempelig mogelijk gehouden. We zien onze producten en diensten als onderdeel van onze informatieplicht.’ De brochure kan via de website van BBN gedownloaden worden: www.bbn.nu.

Trainingen

BBN is een deskundige gesprekspartner voor allerlei partijen in het bouwproces. Er wordt regelmatig overlegd met brandweer, verzekeraars, toezichthouders en anderen. De adviserende rol hebben de BBN-leden eveneens vastgelegd in de gedragscode. Deze sluit af met de belofte dat BBN ook trainingen over brandveiligheid geeft wanneer er behoefte aan is. Oosterveen: ‘Hier zijn we in november vorig jaar mee begonnen. Dit doen we onder andere voor brandweerregio’s, met name aan risicobeheersingsmedewerkers. Hoe kunnen zij beter te werk gaan bij brandveilige controles, bij nieuwbouw maar ook bij bestaande gebouwen? De training duurt een volledige dag en graaft diep. Er komt veel voorbij, iedereen is afgemat. Ik denk dat we inmiddels ongeveer twintig procent van de risicobeheersingsmedewerkers in Nederland hebben getraind.’

Ondertussen werkt BBN aan nieuwe tools voor het verder verbeteren van de brandveiligheid in Nederland. Zo wordt de brochure elk jaar geactualiseerd. ‘Een pittige klus. We hebben er inmiddels ook een digitale checklist met controlepunten van gemaakt, die beschikbaar is voor tablets. Deze is makkelijk op locatie in te vullen door toezichthouders.’

Ook organiseert BBN elk jaar een studiedag, deze keer op 19 november in Nieuwegein. Oosterveen: ‘Het thema is: Ieder heeft recht op zijn eigen brand. Brandveiligheid houdt namelijk niet op bij het op orde hebben van het eigen gebouw. Kijk ook over de schutting, naar de buren. Tijdens de studiedag wordt bouwkundige brandveiligheid vanuit verschillende perspectieven bekeken, van de gebouweigenaar tot de brandweer.’ Het programma van de studiedag wordt ondersteund door Brandweer Nederland. Meer informatie en inschrijven staat op de website van BBN.

De volledige gedragscode staat op: www.bbn.nu.

BBN is in 1992 opgericht en heeft veel kennis en kunde vergaard op het gebied van bouwkundige brandpreventie. De vereniging bestaat uit ruim dertig vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies, stichtingen en andere brancheverenigingen. Zij streven naar een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen en willen dit bereiken door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen.

De BBN-gedragscode

1. BBN-leden leveren alleen producten en diensten die minimaal voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.

2. De brandveilige prestatie van de producten en diensten kan worden aangetoond door middel van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling. Wanneer dit niet lukt, melden BBN-leden dit expliciet schriftelijk aan de opdrachtgever of afnemer.

3. Indien gewenst kan in samenwerking met een geaccrediteerde instelling een verklaring worden verzorgd omtrent de te verwachten brandveilige prestatie/het gedrag van het betreffende product bij brand.

4. BBN-leden informeren adequaat, brengen adviezen uit, voorzien brandveilige producten van montage-instructies en indien nodig van onderhoudsvoorschriften en verzorgen trainingen voor installerende personen/bedrijven.

3031brandveiligbouwen2
Leo Oosterveen: ‘Gebouwen moeten de minimale criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen.’
3031brandveiligbouwen1

Andere artikelen in deze aflevering