Brandveiligheid verhogen met Keurmerk Veilig Ondernemen

Brandveiligheid verhogen met Keurmerk Veilig Ondernemen

Visser, J.

Veiligheidsregio Fryslân is één van de veiligheidsregio’s die actief inzet op het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Met dit keurmerk gaat de brandweer samen met gemeenten, politie, ambulance en ondernemers actief aan de slag om met concrete maatregelen de veiligheid te verbeteren. Het is een continu traject waarbij veiligheid hoog op de agenda staat.

‘Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, beginnen we met het in kaart brengen van de veiligheidssituatie. Dit doen we door een enquête onder alle betrokken ondernemers in het gebied, de analyse van incidentcijfers en een schouw die we samen met ondernemers, de gemeente en politie over het terrein lopen’, vertelt Rutger Reiker van Veiligheidsregio Fryslân. Bij de schouw wordt onder andere gelet op de toegankelijkheid van brand-kranen, de zichtbaarheid van huisnummers en brandgevaarlijke situaties. ‘Op basis van de informatie die we dan beschikbaar hebben, formuleren we met de ondernemersvereniging, gemeente en politie een aantal doelstellingen om de veiligheid te verbeteren. Elke partij zet zich drie jaar in om die doelstellingen te halen. In die periode zitten we regelmatig met elkaar aan tafel, geven we voorlichting en presentaties en krijgen ze foldermateriaal. Door die terugkerende aanwezigheid blijft veiligheid een thema waar continu aan gewerkt wordt. Eén van de dingen die we kunnen doen is een grote ontruimingsoefening organiseren met één van de bhv-organisaties. Andere bedrijven worden uitgenodigd hierbij te kijken’, aldus Reiker. Na drie jaar wordt opnieuw een enquête gehouden, de incidentcijfers bekeken en een schouw gelopen. ‘Die resultaten analyseren we opnieuw en aan de hand daarvan stellen we nieuwe doelstellingen. Het is een continu proces. Je ziet de veiligheid echt verbeteren. Het grote voordeel van deze aanpak is dat bedrijven en ondernemersverenigingen er voortdurend mee bezig zijn en je korte lijnen hebt. Bij vragen of knelpunten weten ze ons te vinden. Bijkomend voordeel is dat je ook in gesprek raakt over loze meldingen en je ook die kunt aanpakken.’

3233projecten3
Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden tekent samen met de brandweer en politie de ondernemersvereniging van winkelgebied de Schrans een intentieverklaring voor het KVO. Fotografie: Hoge Noorden

Andere artikelen in deze aflevering

Brandweer redt hond uit uitlaat van boot

De brandweer in het Limburgse Herten werd eind mei gealarmeerd voor een wel erg bijzondere inzet. Een teckel van zes maanden was tijdens een zwempartij vast komen te