‘Gerichte voorlichting door meer data’

‘Gerichte voorlichting door meer data’

Visser, J.

Om gerichter voorlichting te kunnen geven is Brandweer Twente in 2014 gestart met het nabellen van alle woningbrand en het onderzoeken van iedere vijfde woningbrand. Met informatie die in dit project wordt opgedaan, hoopt Brandweer Twente trends te ontdekken, zodat de voorlichting daar op kan worden afgestemd. Het project is inmiddels uitgebreid naar de andere regio’s binnen Oost 5; IJsselland, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.

‘Als in de regio een woningbrand is geweest, krijgen we een seintje zodat we contact kunnen leggen met de dienstdoende Officier van Dienst (OvD) of de eerste bevelvoerder. Dat doen we binnen drie dagen. Dan zit de informatie nog vers in het geheugen. We gaan aan de hand van een vragenlijst in op onder andere de ontstaanslocatie, de brandoorzaak, branduitbreiding, de aanwezigheid van rookmelders en de blusmiddelen waarmee is ingezet’, vertelt Specialist Brandveilig Leven Yvette Geusendam van Brandweer Twente. Uit de gegevens die vorig jaar zijn opgedaan, blijkt dat waar landelijk de keuken de belangrijkste ontstaanslocatie is, dit in Twente de schoorsteen is. Ook concludeert ze dat in 42% van de nagebelde en onderzochte woningbranden de brandoorzaak een elektrische huisinstallatie of een elektrisch apparaat is. Bij 44% van de woningbranden is een rookmelder aanwezig.

‘Na een jaar hebben we geëvalueerd en de vragenlijst bijgesteld. We vragen nu niet alleen of een rookmelder aanwezig is, maar ook of deze het deed. En we gaan dieper in op de brandoorzaak en de ontstaansruimte’, aldus Geusendam. Ook is het project uitgebreid naar de Oost 5 regio’s. ‘Zo kunnen we meer data verzamelen en daar straks mogelijk statistische conclusies aan verbinden. Dat kunnen we op basis van de 128 nagebelde woningbranden van vorig jaar nog niet.’ Met de kennis die is opgedaan tijdens de praktijkexperimenten in Zutphen, weet Geusendam dat volgend jaar de vragenlijst opnieuw wordt aangevuld. ‘We gaan dan ook vragen naar of deuren open of dicht stonden. Die vraag stellen we nu al, maar om te voorkomen dat we geen valide meting meer kunnen doen, is dit nog niet officieel in de vragenlijst opgenomen.’

Naast het nabellen van alle woningbranden, wordt ook iedere vijfde woningbrand onderzocht door het Team Brandonderzoek. Geusendam: ‘Zij zorgen voor de verdiepingsslag, zodat we ook gegevens krijgen over bijvoorbeeld de bouwconstructie.’

De informatie die wordt opgedaan, gebruikt Brandweer Twente bij een tweede project, de Informatie Gestuurde Brandweer, en bij het gerichter inzetten van voorlichting. ‘Zijn in een bepaald gebied veel schoorsteenbranden? Of ontstaat bij ouderen vaker brand door een vlam in de pan? Dan moeten we daar in onze voorlichting iets mee. Maar ook de collega’s van repressie kunnen er hun voordeel mee doen. We doen immers ook informatie op over branduitbreiding en de inzettactiek’, vertelt Geusendam. ‘Verder kan de input die we van een OvD of bevelvoerder krijgen, aanleiding zijn om voorlichting na brand te geven. Hierbij wordt in de buurt van de brand een avond georganiseerd waarbij onder andere de repressieve inzet, brandoorzaak en Brandveilig Leven aan bod komen.’

3233projecten1
De input van een OvD of bevelvoerder kan aanleiding zijn om voorlichting na brand te geven.

Andere artikelen in deze aflevering

‘In effectiviteit valt enorme winst te halen’

De Wetenschappelijke Raad Brandweer (WRB) heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar gedragsbeïnvloeding op het gebied van brandveiligheid. Wanneer is een voorlichtings-activiteit effectief? En ho...

‘Veilig Leven is de toekomst’

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is sinds vorig jaar bezig Brandveilig Leven om te zetten in Veilig Leven. ‘We zitten samen met AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond in de veiligheidsregio, dan is het t...