Uitkomsten RemBrand: nog winst te behalen

Uitkomsten RemBrand: nog winst te behalen

Gebiedsgerichte opkomsttijden, verplichte rookmelders voor alle woningen en brandveiligheidseisen voor meubilair. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project RemBrand, dat in breed perspectief brandveiligheid in woningen onder de loep nam. In het septembernummer van Brand&Brandweer volgt een uitgebreid artikel over dit ondewerp.

Het project was bedoeld om meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid. ‘Het gaat niet alléén om opkomsttijden en voertuigbezetting, waar in het Besluit Veiligheidsregio’s de nadruk op ligt’, aldus projectleider Elie van Strien namens de Raad van Brandweercommandanten en Brandweer Nederland. Twintig maanden onderzocht de projectgroep de vraag: hoe bereiken we minder branden, minder slachtoffers en minder schade?

Een van de uitkomsten in het rapport RemBrand Brandveiligheid is coproductie zijn de gebiedsgerichte opkomsttijden. Dat betekent dat de standaard opkomsttijden vervangen moeten worden door opkomsstijden die afhankelijk zijn van het risico in het betreffende gebied.

rookmelder

Ook op andere punten valt volgens Brandweer Nederland nog winst te halen. ‘Wij vinden dat iedereen een werkende rookmelder in huis moet hebben’, aldus Van Strien. Daarnaast moeten er volgens de brandweer veiligheidseisen worden opgesteld voor meubilair. Die ontbreken nu, terwijl er wel brandveilige opties bestaan, zoals interlayers van glasvezel en 3D-weeftechnieken.

Ook pleit Brandweer Nederland voor een integrale aanpak van brandveiligheid voor gemeenten. Van Strien: ‘Gemeenten hebben een centrale positie in het netwerk en hebben de mogelijkheid de vele facetten van brandveiligheid en partners met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en huisvesting.’

De brandweer draagt onder meer bij door verdere kennisontwikkelingen, bijvoorbeeld door brandonderzoek. Ook wordt een landelijk model voor een brandrisicoprofiel ontwikkeld, zodat de regio’s hun brandrisico’s kunnen vergelijken. Samen met de verzekeraars wordt een veiligheidscheck voor woningen opgesteld, die de brandveiligheid op technisch gebied aanpakt, maar ook helpt bij verdere bewustwording.

Andere artikelen in deze aflevering

Voor en door verstandelijk beperkten

Met de juiste training en middelen kunnen verstandelijk beperkten elkaar goed voorlichten. Tot die conclusie is Brandweer Rotterdam-Rijnmond gekomen met een project dat ze samen