‘Vroeger werkten we met een telefooncirkel’

‘Vroeger werkten we met een telefooncirkel’

Redactie

Hoe kan de brandweer satellieten benutten om vrijkomende stoffen in de lucht te detecteren en te monitoren? Volgens Paul van Dooren van Brandweer Nederland is in deze zoektocht een volgende fase bereikt. Tien studenten van de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft zijn begonnen met hun onderzoeksopdracht. In een periode van drie maanden moeten zij komen met een oplossing voor het vraagstuk.

Begin juni zijn de verschillende oplossingsrichtingen gepresenteerd. Eén daarvan is gekozen om verder uit te werken. In plaats van het benutten van satellieten, is het voorstel naar voren gekomen om gebruik te maken van stratosferische ballonnen, als onderdeel van een zogenaamd system of systems. Dit betekent dat de ballonnen vooral in staat moeten zijn om de omvang van de vrijgekomen stoffen te monitoren en dat daarbij bijvoorbeeld ook drones worden ingezet om de specifieke samenstelling te meten. Van Dooren: ‘Dit laatste is natuurlijk van belang voor onze brandweercollega’s, die met het droneproject bezig zijn.’

Op 5 juli krijgt de brandweer het eindresultaat aangeboden. Dan wordt ook bepaald op welke wijze het project een vervolg krijgt.



Andere artikelen in deze aflevering

‘Vroeger werkten we met een telefooncirkel’

Brand&Brandweer bestaat dit jaar veertig jaar en dat vieren we met een reeks verhalen. Met een aantal brandweerlieden die dit jaar veertig jaar in dienst zijn blikken we terug op vier decennia brandwe...