Brandweer: early adopter of laggard?

Brandweer: early adopter of laggard?

S. Wevers

Is de brandweer een early adopter of een laggard? Je zou zeggen: waar gaat dit over? Het gaat over het gebruik van nieuwe technologieën en/of data en informatie voor onze brandweerorganisatie. In deze technologieën wordt vaak een iets andere taal gebruikt dan we gewend zijn. De wereld van big data en data-warehouses, science learning en scrums organiseren, smart systems en machine learning. Ben je er nog? Zijn we een early adopter, een organisatie die een technologie gaat gebruiken voordat de grote massa dat doet? Of een laggard, een organisatie die meer is van traditie en niet van veranderingen, de achter-blijvers?

Ik zie elke dag dat de ontwikkelingen op het gebied van data zich in hoog tempo ontwikkelen. Tijdens het WK voetbal zag ik de analisten discussiëren over hoe met gebruik van verzamelde data de oog-voetcoördinatie van een voetballer verbeterd kan worden én over het feit dat we aan de hand van data kunnen zien dat het Nederlands elftal van alle Europese landen de bal het meest heen en weer speelt in de verdediging, daarom zijn wij er niet bij. Waar we vroeger data alleen gebruikten om bijvoorbeeld het aantal schoorsteenbranden te tellen, gebruiken we nu vaak data om te analyseren waarom we schoorsteenbranden hebben. De volgende stap in de komende jaren wordt dat we kunnen voorspellen waar en wanneer de schoorsteenbranden zijn, met als laatste stap dat onze slimme machines schoorsteenbranden voorspellen, maar ook tegelijkertijd voorkomen dat ze gaan branden. Klinkt ingewikkeld, en dit laatste is voor de meesten van ons ook nog een schrikbeeld. Nemen de computers het over in deze wereld? Daar zijn trouwens inmiddels ook al een paar mooie films over gemaakt.

Zonder dat we ons ervan bewust zijn gebruiken we al veel data. Rijden we immers tegenwoordig niet allemaal met een route-navigatie? Is het nog denkbaar dat we zonder internet leven? Zouden we nog zonder mobiele telefoon kunnen? En is het niet erg makkelijk dat we goede weersvoorspellingen hebben? Data en informatiesystemen zijn een onmisbaar onderdeel van onze samenleving geworden én dus ook van de brandweer. Maar zijn we als brandweer nu early adopters of laggards? In deze zomer- editie van B&B kun je het allemaal lezen.

Ik denk dat we als brandweer nog veel meer kunnen en moeten doen op dit terrein. Als we data kunnen inzetten om ons werk effectiever en veiliger te maken, dan hebben we een morele verplichting naar onze samenleving om daarin te investeren. Thema’s als dataveiligheid, databeschikbaarheid, maar ook de behapbaarheid van data spelen daarbij een grote rol. In Twente, mijn eigen regio, doen we veel aan ontwikkelingen op dit gebied. Ik kan inmiddels redelijk voorspellen hoe zo’n traject gaat. Het begint altijd met een gevoel van: yes…..we hebben het ei van Columbus gevonden. De early adaptors dragen de eerste successen breed uit, een hoerastemming. Echter blijkt dan vaak dat de complexiteit om de technologie in te voeren fors wordt onderschat door de early adopters. Het gros van de organisaties, de laggards, onderneemt nog geen actie en gaat op de oude weg door. De hooggespannen verwachtingen van de early adopters spatten uiteen, er komt teleurstelling en de technologische innovatie sterft. Dit is de fase waar we als brandweer vaak mee worstelen. Ik noem het de fase van de vallei des doods. In deze fase moet data continu beschikbaar zijn in plaats van eenmalig en moet de kwaliteit goed zijn. Issues als privacy en dataveiligheid moeten geborgd zijn en mensen moeten breed in de organisatie het nut en de noodzaak zien en de data laagdrempelig kunnen gebruiken. De laggards moeten aan boord komen.

Te vaak zie ik dat onze brandweerorganisatie zich geen tijd gunt om hier nu juist de energie in te steken. Ik gun onze brandweer meer kennis en expertise om in de komende jaren door de vallei des doods te komen, want daar ligt onze uitdaging.

De wereld van data was in het verleden vooral tellen, nu is het vooral analyseren en in de nabije toekomst moeten we ook naar het voorspellen gaan. De laatste stap is dat computers leren en ons voorstellen geven die we zelf met ons menselijk brein niet kunnen ontwikkelen. Het gaat gebeuren. Regeren is vooruitzien en het tegenhouden van deze ontwikkelingen is kansloos. Volgens mij hebben we een uitdaging om de data en systemen die ons helpen om ons werk veiliger en effectiever te kunnen doen, eruit te filteren en deze door de vallei des doods te slepen. De early adopters en de laggards moeten op het juiste moment samen optrekken.

BR201807-5VANDEREDACTIE

Stephan Wevers

Voorzitter redactie

Andere artikelen in deze aflevering

Brandweerdrone bij Brabant Robot Challenge

Studenten van de Avans en Tilburg University hebben in opdracht van Brandweer Brabant-Zuidoost en Blue Jay een brandweerdrone ontwikkeld. Hiermee hebben ze meegedaan aan de Brabant Robot Challenge.

CBS: personeelsbestand brandweer gegroeid

Ruim 28 duizend personen waren op 1 januari 2018 in dienst van de brandweer. Dat is ongeveer een procent meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in acht jaar dat het aantal personeelsleden toe...