Service bus maakt informatie ketenpartners realtime inzichtelijk

Service bus maakt informatie ketenpartners realtime inzichtelijk

Jildou Visser

Met een enterprise service bus kunnen datasystemen van verschillende organisaties op een slimme manier worden gekoppeld. Het voordeel? Informatie van bijvoorbeeld ketenpartners als ProRail, Rijkswaterstaat, het KNMI en het Kadaster kan realtime inzichtelijk worden gemaakt zodat die bij de risicobeheersing en incidentbestrijding gebruikt kan worden. Het IFV heeft de informatiebehoefte geïnventariseerd en onderzoekt de mogelijkheden van zo’n service bus. Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft lokaal al één ingericht.

‘Een service bus is niets meer en niets minder dan een softwareconstructie die het koppelen van systemen makkelijker, beheersbaarder en herbruikbaar maakt’, legt Jeroen Sannen, projectleider bij het IFV, uit. ‘Dat klinkt niet zo spannend, maar de mogelijkheden die het biedt zijn dat des te meer. Als we bijvoorbeeld bij een spoorincident in kunnen loggen op het systeem van ProRail kunnen we realtime zien welke gevaarlijke stoffen in een wagon liggen opgeslagen. Als we dat met het KNMI realiseren, hebben we altijd de beschikking over actuele weersgegevens. Informatie waar in het veld gebruik van kan worden gemaakt.’ Het IFV heeft vorig najaar een proof of concept gehouden met een service bus en een aantal innovatieve toepassingen. De afgelopen maanden is de informatiebehoefte van alle regio’s geïnventariseerd. Sannen: ‘Daar is een wensenlijst uitgekomen, van bijvoorbeeld geogerelateerde kaartdata als die van het Kadaster, Rijkswaterstaat, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en MarineTraffic, maar bijvoorbeeld ook het systeem waarin de storingsmeldingen van het C2000-netwerk worden geregistreerd. Alle wensen prioriteren we nu. Vervolgens maken we een implementatieplan waarin we vastleggen waar we mee starten en hoe we dat in de toekomst uitbouwen. Dat moet door het Programma Overleg Informatievoorziening (POI) worden goedgekeurd.’ Belangrijk is volgens Sannen dat binnen de expertgroepen met de ketenpartners goede afspraken gemaakt worden over de informatie-uitwisseling. De landelijke service bus zorgt vervolgens voor de softwarematige koppeling.

BR201807-31SERVICEBUS

Amsterdam-Amstelland

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft zelf een lokale service bus opgezet. De eerste koppeling die ze daarin hebben gemaakt is met de Basisregistratie Personen. ‘Daarmee worden alle inwoners onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën; jonger dan twaalf jaar, tussen twaalf en zeventig jaar en ouder dan zeventig jaar. Repressieve brandweerlieden kunnen die informatie straks ter plaatse inzien, zodat ze een idee krijgen over de zelfredzaamheid van de bewoners’, vertelt Barry van ‘t Padje, informatiemanager in die regio. Hij laat weten dat de laatste toets op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de nieuwe privacywet genoemd, momenteel wordt gedaan. ‘We hopen na de zomer deze eerste koppeling operationeel te hebben. Daarna willen we dit ook met het Havenbedrijf mogelijk maken en vervolgens met Waternet, het waterbedrijf in Amsterdam en omstreken.’ De belangen zijn volgens Van ‘t Padje wederzijds. ‘Zij willen graag de beschikking over onze incidentgegevens. Wij willen graag weten welke schepen in de haven liggen en wat ze vervoeren. Waternet kan ons informatie verschaffen over bijvoorbeeld de waterstanden, belangrijk bij hoogwaterscenario’s.’

Van ‘t Padje hoopt dat het IFV landelijk ook door kan pakken. ‘Het zou perfect zijn wanneer zij de samenwerking met alle landelijke partners regelen, dan kunnen wij ons concentreren op de lokale partijen. Dat heeft al genoeg voeten in de aarde. Niet zozeer qua techniek, maar met iedere bronhouder moet je een contract afsluiten waarin je de uitwisseling van informatie vastlegt. Het is een mooie nieuwe ontwikkeling waar onze repressieve brandweerlieden hun voordeel mee kunnen doen.’

Jildou Visser; Fotografie GINOPRESS

Andere artikelen in deze aflevering