Helpt data bij het vinden van nieuw personeel?

Helpt data bij het vinden van nieuw personeel?

Ellen Schat

In hoeverre kunnen gegevens van bijvoorbeeld de gemeente over haar inwoners of data waarover Facebook beschikt helpen bij het vinden van nieuw personeel? Hoever ga je daarin? Selecteer je alleen op leeftijd of ook op geslacht en afkomst, omdat je graag meer diversiteit in de organisatie wilt? En in hoeverre werkt die aanpak? Drie regio’s delen hun ervaring.

Veiligheidsregio Utrecht heeft besloten om vooral gebruik te maken van de online data die Facebook beschikbaar heeft. De regio heeft drie wervingsvideo’s laten maken en die geadverteerd in verschillende doelgroepen. ‘We wilden een andere doelgroep aanspreken, de mensen die nog niet eerder hebben overwogen om bij de brandweer te komen. We hebben drie video’s gemaakt waarin vrijwillige brandweerlieden in hun dagelijks werk te zien zijn, een supermarkteigenaar, een kraamverzorgende en een ICT’ter. We willen graag meer vrouwen bij de brandweer en dus hebben we in één video een vrouwelijke vrijwilliger centraal gezet. Die hebben we in de hele regio geadverteerd in de doelgroep van vrouwen tussen de 18 en 45 jaar’, vertelt Liselotte Mackloet. De video van de ICT’er is geadverteerd onder de doelgroep mannen van 18 tot 45 jaar. De video van de supermarkteigenaar, is geadverteerd onder zowel mannen als vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie. Het was opvallend dat de video die specifiek is geadverteerd op vrouwen het beter heeft gedaan. Deze leverde meer likes op en zorgde voor een groter bereik. Dat hadden we vooraf niet verwacht.’ Hoe dat kan, durft Mackloet niet te zeggen. ‘Misschien ligt bij die doelgroep nog meer potentieel, maar het kan ook zijn dat er een element in de video zit dat er net wat meer uitspringt of dat er de week waarin we adverteerden minder concurrentie voor de advertentieruimte was.’ Hoewel Facebook meer mogelijkheden biedt om de doelgroep van de advertentie verder toe te spitsen, is daar geen gebruik van gemaakt. ‘Natuurlijk willen we graag een betere afspiegeling van de samenleving in onze organisatie, maar vooralsnog zijn we al blij als we nieuwe, geschikte mensen vinden.’

BR201807-2829ORGANISATIE2A

Gegevens gemeente

De posten Doesburg uit Veiligheidsregio Gelderland-Midden en Zuilen uit Utrecht gooien het over een andere boeg. Zij willen een wervingsactie opzetten waarbij gebruik wordt gemaakt van de Basisregistratie Personen van de gemeente, met wisselende uitkomsten. ‘Wij trekken in de werving van oudsher al nauw op met de gemeente. Toen we het idee opperden om een brief te sturen naar alle inwoners van 18 tot 45 jaar konden we daar dus ook probleemloos de Basisregistratie van de gemeente voor gebruiken’, vertelt Vincent Kreileman, postcommandant van Doesburg. ‘Die registratie gaat alleen niet verder dan leeftijd. We hadden graag specifieker willen werven op mensen die overdag beschikbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet werken, thuis werken of in ploegendienst werken. Die gegevens zijn helaas niet bij de gemeente bekend. Ook online kun je daar niet goed op filteren. Als Facebook daar een filter voor had, had ik die direct gebruikt. Nu hebben we de advertentie op Facebook ingezet op de brede doelgroep van iedereen uit de gemeente van 18 tot 45 jaar. We zijn uiteindelijk blij met iedere vrijwilliger die we kunnen vinden.’

Waar Kreileman kan rekenen op een meewerkende houding van de gemeente, is dat bij Marco van der Zee, postcommandant van Zuilen uit Utrecht, anders. ‘Wij hadden hetzelfde idee. We wilden met behulp van de gegevens uit de Basisregistratie Personen brieven sturen naar iedereen in ons verzorgingsgebied in de leeftijdscategorie van 18 tot 45 jaar. Daarbij zijn we tegen een enorme ambtelijke weerstand aangelopen. We hebben er maandenlang veel tijd en energie in gestoken, maar ze wilden niet meewerken. Hun grootste weerstand zat in het feit dat ze vonden dat ze vanwege privacyredenen geen onderscheid in leeftijdscategorieën mochten maken en die gegevens niet aan ons mochten verstrekken.’ Van der Zee besluit om meer bestuurlijke druk uit te oefenen. Als de regionaal commandant het tijdens een overleg met de burgemeester van Utrecht ter sprake brengt, stemt hij direct in met de wervingsactie. ‘Hij vond dat we die gegevens gewoon moesten kunnen krijgen. Inmiddels was er zoveel tijd overheen gegaan dat de brief als mosterd na de maaltijd van de complete wervings-campagne zou komen. We hebben dat toen niet meer gedaan. Voor toekomstige acties weet ik nu in ieder geval dat het wel kan, tenzij het volgens de nieuwe privacywet niet meer mag.’

BR201807-2829ORGANISATIE1
Een deelnemer aan de Fire Fit Challenge tijdens het Healthy Fest in Amsterdam.Fotografie: Wiebke Wilting

Vrouwen werven

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kiest voor een andere aanpak. De regio wil meer vrouwelijke brandweerlieden aantrekken en richt zich in de wervingscampagne met name op ‘meer dan fitte vrouwen’, zoals Eliza Dijkema van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ze noemt. ‘We weten dat we bij vrouwen meer moeten doen ze te interesseren dan bij mannen. Dat komt voor een groot deel doordat vrouwen ons vaak niet kennen als werkgever en al snel het idee hebben dat ze niet geschikt zijn.’ Dijkema heeft veel geïnvesteerd in het vinden van plaatsen waar ze in contact kunnen komen met deze vrouwen. ‘We hebben contact met sportscholen en zijn op zoek gegaan naar evenementen waarbij we kunnen aansluiten. Daarbij zijn we uitgekomen op Healty Fest, een evenement waarbij de bezoekers voor tachtig procent bestaan uit vrouwen. Het evenement is gericht op veel sporten en gezond leven en trekt dus veel fitte vrouwen aan. We wilden ons daar presenteren op een manier die past bij het evenement en bij de brandweer.’

Daarbij komt de regio uit op een Fire Fit Challenge. Met een uitrukjas aan, helm op en een fles ademlucht op de rug moeten de vrouwen een parcours afleggen dat bestaat uit brandweertaken, zoals het uitrollen van slangen, het slepen van een slachtoffer en het beklimmen van een hoge steigerwand via een trap met een rol slangen onder de arm. ‘Ongeveer tweehonderd vrouwen hebben hier tijdens het festival aan meegedaan. We hadden het zo ingericht dat ze voordat ze startten aan het parcours, in de uitrukjas en met de helm op de foto konden. Die foto konden ze na afloop van de challenge bij onze recruiter ophalen, daar probeerden we direct een gesprek aan te knopen. In totaal heeft deze actie meer dan tien serieus geïnteresseerden opgeleverd’, vertelt Dijkema. ‘Een mooi aantal. We hopen natuurlijk dat ze uiteindelijk ook echt willen solliciteren en de sporttest willen doen.’

Ellen Schat

Andere artikelen in deze aflevering

Informatie zonder onderbrekingen altijd beschikbaar

Beschikking hebben over real time informatie is één van de belangrijkste zaken voor een brandweereenheid, vooral wanneer men moet uitrukken. Een veiligheidsregio in Nederland ervoer dat de informatie ...