Startsein voor landelijke dataverzameling en -analyse

Startsein voor landelijke dataverzameling en -analyse

Jildou Visser

Het aantal meldingen dat de brandweer jaarlijks krijgt, het aantal personeelsleden en de gemiddelde opkomsttijd per regio. Het zijn gegevens waarover de veiligheidsregio’s graag zelf willen beschikken. Daarom gaan het IFV, de veiligheidsregio’s en het CBS samen deze data landelijk verzamelen, analyseren en gebruiken. Met als eerste doel om een toekomstgerichte, uniforme incidentstatistiek in te richten.

BR201807-2829STARTSEIN

De samenwerking tussen het IFV en het CBS is op 28 juni tijdens de Kennisdag Programma Informatievoorziening bekrachtigd met de ondertekening van een data-alliantie. Hierin is onder andere vastgelegd dat het IFV en het CBS gaan werken aan betrouwbare, eenduidige en actuele statistieken over brandweer en fysieke veiligheid. Josien Oosterhoff, programmamanager informatievoorziening bij het IFV: ‘In de alliantie gaan we een virtuele werkomgeving creëren waarin onze gegevens kunnen worden samengebracht met die van het CBS. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan demografische gegevens als leeftijd en inkomen. Als we toegang hebben tot die gegevens kunnen we ook analyses doen waarbij we kijken in hoeverre die gegevens iets zeggen over het risico op brand.’

Het is volgens de programmamanager de bedoeling dat een

projectgroep van medewerkers met data-analysekwaliteiten uit de verschillende veiligheidsregio’s wordt opgezet. ‘Zij moeten

worden gescreend om toegang te krijgen tot de gegevens van het CBS. Zodra dat is afgerond en de virtuele werkomgeving is gerealiseerd, kunnen de regio’s informatievraagstukken bij ons neerleggen. Met analyses van onze eigen gegevens en die van het CBS hopen we daar dan antwoord op te kunnen geven.’

Voor het zover is moet er volgens Oosterhoff nog het nodige gebeuren. ‘Gegevens moeten worden gestandaardiseerd. We moeten zorgen dat we allemaal gaan werken volgens dezelfde definities, dat is nu nog niet het geval. Er zijn regio’s die bijvoorbeeld vier definities van vrijwilligers hanteren. Er gaat de komende periode nog veel tijd zitten in het gelijktrekken van deze verschillen, dat is essentieel om in de toekomst goede analyses te kunnen maken.’

Verdere uitbreiding

Als het aan het IFV ligt is de data-alliantie die nu met het CBS is gesloten slechts een begin. Oosterhoff: ‘Er zijn veel meer partners waar we dit graag mee willen doen. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld over de registratie van ongevallen. Of de vereniging van rietdekkers. Zij hebben een overzicht van alle gebouwen in Nederland met een rieten dak. Zo kun je een eindeloos aantal partijen en organisaties bedenken waarvan je de gegevens graag voor analyses wilt gebruiken. Als we de data-alliantie met het CBS goed op de rit hebben, willen we kijken in hoeverre we dat met het toe-voegen van deze andere partijen goed kunnen uitbreiden, zodat we onze informatiepositie nog verder verbeteren.’

Jildou Visser; Fototgrafie GINOPRESS

Andere artikelen in deze aflevering

Stuur jouw brandweer vakantiefoto’s in

Waar je ook naartoe gaat, de brandweer is altijd dichtbij. Breng je deze zomer een bezoek aan een kazerne in het buitenland, zie je bijzondere brandweervoertuigen, beland je bij een oefening of zie je...