Salvage start pilot asbestbranden

Salvage start pilot asbestbranden

Stichting Salvage is een pilot gestart waarbij ze de aanpak van de verontreiniging, opruiming en informatievoorziening van asbestbranden gaan stroomlijnen. Volgens de stichting is bij gemiddeld drie tot vijf branden per week sprake van aanwezigheid van asbest. Het gebeurt regelmatig dat de opruiming van asbest te laat start of dat omwonenden niet of niet tijdig worden geïnformeerd, waardoor het risico op blootstelling groot is.

Met de pilot wil Salvage nagaan of de geconstateerde ongewenste situaties met name door een goede samenwerking kunnen worden voorkomen. Stichting Salvage zal daarbij gedurende de pilot partijen bijstaan en daar waar nodig zelf initiatieven nemen als het gaat om de inventarisatie van de verontreiniging, de schoonmaak en de informatievoorziening.

In de pilot wordt de salvagecoördinator de aanjager van het snel en efficiënt opruimen van de verontreiniging. Hoe dit precies wordt vormgegeven kan per situatie verschillen. Zo kan de eigenaar als eerstverantwoordelijke zelf voor het opruimen van de verontreiniging zorgen. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente de eigenaar, door middel van een last onder bestuursdwang (LOB), vaak verplichten de asbest te laten opruimen. De omgevingsdiensten spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens de pilot heeft de Salvagecoördinator binnen zijn mandaat ook zelf de mogelijkheid om de nodige acties uit te zetten.

BR201807-2829SALVAGE

Andere artikelen in deze aflevering