Waterstof als brandstof, aandachtspunten voor incidentbestrijding

Waterstof als brandstof, aandachtspunten voor incidentbestrijding

Waterstof gedraagt zich bij vrijkomen anders dan traditionele brandstoffen als benzine en diesel. De nieuwe brandstof wordt anders opgeslagen dan traditionele brandstoffen, daarbij kunnen andere veiligheidsmechanismen worden gehanteerd. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het IFV naar de veiligheidsaspecten rondom waterstof en de inzetmogelijkheden bij incidenten met waterstof.

‘Het gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen kent andere gevaarsaspecten dan het gebruik van traditionele brandstoffen als benzine en diesel. De hulpverleningsdiensten moeten zich daarom mogelijk anders voorbereiden op een inzet bij incidenten met waterstof’, aldus Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het IFV. ‘Het is van groot belang voor de publieke veiligheid en de veiligheid van de hulpverleners dat hulpdiensten kennis hebben van de veiligheidsaspecten rondom waterstof en weten hoe ze moeten optreden. Vandaar dat wij dit verkennende onderzoek zijn gestart.’

De publicatie sluit af met drie aanbevelingen. Rosmuller: ‘Kennis van de gevaarsaspecten van waterstof is essentieel. Met deze kennis kunnen hulpverleners de situatie beter inschatten en zo een veilige(re) inzet doen. Verder is het belangrijk dat er goed onderbouwde én eenduidige handelingsperspectieven voor de brandweer worden opgesteld. Tenslotte is het belangrijk dat de achterliggende fysische waarden en informatie accuraat zijn, daarom raden wij aan om aanvullend onderzoek te doen.’

BR201807-2829WATERSTOF

Andere artikelen in deze aflevering

Zes namen toegevoegd aan Brandweermonument

De namen van Harm Bosch, Ludovicus van Berlo, Willem Ziekenheimer, Harm Groenewoud, Willem Essers en Cor van Loon zijn begin juni toegevoegd aan het Brandweer-monument. Bij de oprichting van het monum...