CBS: personeelsbestand brandweer gegroeid

CBS: personeelsbestand brandweer gegroeid

Ruim 28 duizend personen waren op 1 januari 2018 in dienst van de brandweer. Dat is ongeveer een procent meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in acht jaar dat het aantal personeelsleden toeneemt, zo heeft het CBS half juni bekendgemaakt. 86 procent van alle personeelsleden, ofwel 24,3 duizend personen, behoren tot de operationele dienst. Dat zijn bijna driehonderd meer dan een jaar eerder.

Onder het personeel liet zowel het aantal vrijwilligers (19,1 duizend) als het aantal beroepskrachten (5,2 duizend) met respectievelijk één en twee procent een kleine groei zien. Het ondersteunend personeel nam in een jaar met twee procent toe naar 3,9 duizend personen.

VRIJWILLIGERS

Vergeleken met een jaar eerder is het vrijwilligersbestand van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid met 7,6 procent veruit het meest gegroeid. In totaal was bij zestien regio’s sprake van een (lichte) toename van het aantal vrijwilligers. Bij acht van de vijfentwintig veiligheidsregio’s was het vrijwillige personeel afgenomen. De afname van het aantal vrijwilligers was met een daling van 12,7 procent het grootst bij Veiligheidsregio Haaglanden.

De grootste stijging van het aantal beroepskrachten was bij de veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord met 15,7 procent en IJsselland met 15,6 procent. De grootste daling was te zien in Veiligheidsregio Drenthe, daar nam het aantal beroepskrachten af met 13,6 procent.

In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat ongeveer zeventig procent van de brandweerlieden uit beroepskrachten. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger. In Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland is dit meer dan negentig procent.

VROUWEN

Het aantal repressieve vrouwen is met ongeveer zes procent gestegen. Daarmee stijgt het aantal vrouwen harder dan het aantal mannen, dat met één procent is toegenomen. Op 1 januari 2018 waren 1.365 vrouwen werkzaam in de operationele dienst, 273 als beroeps en 1.092 als vrijwilliger. Dat is ongeveer zes procent van het totaal aantal brandweerlieden. Per regio varieert het aandeel brandweervrouwen tussen 2,4 procent in Rotterdam-Rijnmond en 8,7 procent in Hollands-Midden.

BR201807-2829CBS

Andere artikelen in deze aflevering