Grote slagen gemaakt in brandbestrijding Schoorlse duinen

Grote slagen gemaakt in brandbestrijding Schoorlse duinen

Jilduo Visser

Een grote brand in de Schoorlse duinen legt zeven jaar geleden 150 hectare natuurgebied in de as. Ongeveer duizend brandweerlieden zijn betrokken bij de bestrijding van dit incident. Voor Nederlandse begrippen een ongekend aantal. Wat waren de leerpunten van deze inzet? Welke zijn inmiddels doorgevoerd? En, zou een natuurbrand in de Schoorlse duinen nogmaals zo groot kunnen worden?

BR201609-P39-BRANDBESTRIJDING_SCHOORLSE
De brand in de Schoorlse duinen in 2009 legt in totaal 150 hectare natuurgebied in de as.Fotografie: Brandweer Bergen

Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de inzet heeft betrekking op de aflossing. Dit dient sneller en beter gecoördineerd te worden in verband met uitputting van de eenheden, zo valt te lezen in het rapport dat het toenmalige NIFV opstelde. ‘De problemen rondom de aflossing hadden deels te maken met het tijdstip. Veel regio’s konden zelf geen eenheden sturen, omdat ze net als ons, ook in code rood zaten. In droge perioden zou de grootschalige bijstand uit andere regio’s nog steeds een probleem kunnen zijn’, vertelt Adri Doppenberg, specialist operationele voorbereiding bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Materieel

Een andere belangrijke conclusie uit het rapport is dat natuurbrandbestrijding in algemene zin preparatief beter voorbereid dient te worden, onder andere op het gebied van materieel. ‘Juist door de code rood in grote delen van het land was het lastig natuurbrandbestrijdingsmaterieel uit andere regio’s in te zetten. We hadden zelf twee natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, maar die konden niet rijdend blussen. Inmiddels hebben we er drie combinatievoertuigen bij gekregen. Deze kunnen dit wel en hebben een grotere watertank’, aldus Doppenberg. ‘Die zijn, mede door deze brand, sneller dan gepland aangeschaft. Daarnaast is de regio nog bezig met een aanbesteding. In totaal hebben we dan zeven van dit soort voertuigen. Met dat materieel erbij zijn wij beter voorbereid op grote natuurbranden.’

Daarnaast vertelt Doppenberg dat ook in het kaartmateriaal een slag geslagen is. ‘Wij maken nu gebruik van kaarten die vergelijkbaar zijn met de defensiestafkaarten. Daarop staan ook hoogtes, dieptes en de begroeiing aangegeven. Daarnaast zijn de kaarten ingedeeld in vakken, dat maakt het makkelijker eenheden aan te sturen. Deze kaarten worden jaarlijks geüpdatet en zijn voldoende op voorraad voor eenheden van buiten de regio.’ Ook heeft de regio

inmiddels een natuurbrandbestrijdingscontainer met vuur- zwepen en andere hulpmiddelen.

Bluswater

Tijdens de bestrijding van de natuurbrand in 2009 lopen de eenheden aan tegen een tekort aan bluswater. Dat probleem is volgens Doppenberg inmiddels verholpen. ‘Bij Bergen aan Zee heeft Defensie een geboorde put geslagen. Met een dompelpomp en externe aggregaat kun je daar veel bluswater vandaan halen. Daarnaast zijn we bezig om deze putten te realiseren op Texel en bij Den Helder. In droge periodes plaatsen we bovendien drie watercontainers op strategische punten in het natuurgebied. Die kunnen ieder ongeveer twintig- tot veertigduizend liter water leveren.’

Multidisciplinaire samenwerking

Hoewel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ten tijde van de brand al veel samenwerkte met multidisciplinaire partners als PWN en Staatsbosbeheer, is dat sinds de brand wel geïntensiveerd. ‘Ieder jaar evalueren we in februari en oktober met elkaar. Wat is dat seizoen goed gegaan? Wat moet worden verbeterd? Door beter en vaker contact te hebben, houd je meer rekening met elkaar. Bovendien leer je elkaars techniek en tactiek kennen en weten wij welke gebieden we koste wat kost moeten proberen te redden en wat af mag branden’, aldus Doppenberg. ‘Zo moest Staatsbosbeheer onlangs een nieuw fietspad aanleggen. Waar ze normaal wellicht een schelpenpad hadden aangelegd, ligt er nu een betonnen pad ter breedte van een TS, zodat wij er ook gebruik van kunnen maken. Ook op het gebied van vakbekwaamheid zijn we in overleg met Staatsbosbeheer. Begin volgend jaar organiseren we een grote oefening in de duinen.’

Al met al concludeert Doppenberg dat de regio heeft geleerd van de grote natuurbrand in 2009. ‘We zijn nu beter voorbereid en kunnen naar alle waarschijnlijkheid de brand daardoor makkelijker beperken.’

Jildou Visser

Andere artikelen in deze aflevering