Genomineerden voor Jan van der Heydenprijs bekend

Genomineerden voor Jan van der Heydenprijs bekend

Redactie

De Risico Analyse Monitor (RAM) van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Mobile Sensing for Safety (MoSeS) van Brandweer Twente en de Talentenbank van Veiligheidsregio Utrecht zijn genomineerd voor de Jan van der Heydenprijs 2016. Op het Brandweercongres op 6 en 7 oktober wordt de winnaar gekozen.

BR201609-P6HEYDENPRIJS

Risico analyse monitor

De Risico Analyse Monitor (RAM) is een tool van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waarmee gebouwgebonden risico’s op een visuele manier in kaart kunnen worden gebracht. De RAM bestaat uit vijf hoofdthema’s. Elk thema bevat een aantal vragen die een score van nul tot honderd kan worden geven. Het model is ongeveer acht jaar geleden ontwikkeld en nu doorvertaald naar een app. ‘Met de app kunnen we restrisico’s makkelijker analyseren’, vertelt Hans Holtman. ‘Samen met de klant vullen we vragen in over bijvoorbeeld de bluswatervoorziening en de mate van zelfredzaamheid van mensen in het gebouw. Als alle vragen zijn ingevuld, rolt er op de vijf thema’s een score uit die overzichtelijk wordt weergegeven in het spinnenweb. Is er een uitschieter binnen een thema, dan kun je analyseren waar dat door komt en hoe acceptabel je dat vindt. Dat doe je samen met de gebouweigenaar. Door de visuele weergave zien zij ook waar de restrisico’s zitten. Dit maakt het gesprek makkelijker. Door deze bewustwording is men vaker dan voorheen geneigd er iets aan te doen.’

Er komt volgens Holtman ook nuttige informatie uit voor de repressieve dienst. ‘Gebouw- en menskenmerken kunnen voor de repressieve dienst essentieel zijn om een brand in het betreffende pand te bestrijden.’

Mobile Sensing for Safety

Met het project Mobile Sensing for Safety (MoSeS) onderzoekt Brandweer Twente samen met Saxion Hogeschool hoe mobiele technologie bevelvoerders kan helpen om veiliger en efficiënter te werken. MoSeS geeft real time informatie over de positie en gezondheidsstatus van ingezette manschappen en heeft onder alle omstandigheden een netwerk in alle gebouwen. Door manschappen uit te rusten met sensoren en een smartphone, ziet de bevelvoerder ter plaatse de gegevens. Daarnaast kan in het systeem afgevinkt worden welke ruimtes bijvoorbeeld al zijn verkend en slachtoffers kunnen met een icoont worden aangegeven. ‘De bevelvoerder kan alles op een tablet in de gaten houden. Het systeem ondersteunt hem zonder dat hij in stressvolle situaties ingewikkelde gegevens hoeft te interpreteren. Het systeem werkt als een stoplicht. Staat deze op groen, dan is er niets aan de hand. Oranje vraagt aandacht en bij rood krijg je een waarschuwing’, vertelt bevelvoerder Mike Wagenvoort. ‘Met de sensoren kunnen we bijvoorbeeld de ademhaling, hartslag, temperatuur en de hoeveelheid ademlucht in de gaten houden.’

De komende jaren wil Brandweer Twente samen met Saxion MoSeS in praktijk testen, waardoor meer kennis ontstaat over hoe het systeem het beste kan worden toegepast. ‘Bij de ademlucht is het duidelijk dat als die bijna leeg is, je een nieuwe moet halen. De overige meetgegevens zijn persoonlijk. De ene persoon heeft sneller ast van een hoge temperatuur of hoge hartslag, terwijl een ander bij diezelfde waardes nog geen hinder ondervindt. We moeten nog nader onderzoeken wanneer het stoplicht van groen naar oranje moet en van oranje naar rood. Maar duidelijk is wel dat dit systeem echt kan helpen om een snellere, efficiëntere en veiligere inzet te doen.’

BR201609-P6HEYDENPRIJS2

De Talentenbank

De Talentenbank is een digitale database waarin de talenten, hobby’s, het dagelijks werk en andere vaardigheden van alle medewerkers van een regio liggen opgeslagen. Volgens Sjaak Haasnoot kunnen regio’s met deze tool beter gebruik maken van de kennis en kunde van de werknemers en dan met name de vrijwilligers. ‘Zij hebben veel kwaliteiten die vaak onbenut blijven. Door hen een formulier in te laten vullen met vragen over hobby’s, talenten, interesses en het dagelijks werk kun je in kaart brengen welke verborgen vaardigheden in je organisatie schuilgaan’, legt hij uit. ‘Op het moment dat je bijvoorbeeld een open dag moet organiseren, je iemand nodig hebt voor het voertuigonderhoud of kleine klusjes in de kazerne, kun je de Talentenbank raadplegen. Bovendien kun je de database ook gebruiken voor talentontwikkeling. Wanneer iemand op het formulier aangeeft bijvoorbeeld de ambitie te hebben om bevelvoerder te worden en je hebt een opleidingsplaats vrij, dan kun je hem of haar mee laten draaien. Of als er plekken vrij zijn, kun je ze uitnodigen voor de bevelvoerdersdagen, zodat ze alvast aan de functie kunnen snuffelen.’

Volgens Haasnoot is het belangrijk om vrijwilligers beter bij de organisatie te betrekken. ‘Juist als ze net komen kijken, zijn vrijwilligers enthousiast en willen ze veel meer doen. Als je hen weet te enthousiasmeren door hun talent te benutten, wordt de betrokkenheid groter en houd je je vrijwilligers vast. Het levert op de lange termijn voor de organisatie meer op dan alleen het gedaan krijgen van dat ene klusje.’

BR201609-P6HEYDENPRIJS3

Andere artikelen in deze aflevering