Nieuwe Handreiking Decontaminatie

Nieuwe Handreiking Decontaminatie

Redactie

De landelijke Handreiking Decontaminatie van het IFV is vernieuwd. In de nieuwe handreiking wordt naast chemische decontaminatie ook ingegaan op biologische en radioactieve decontaminatie en grootschalige incidenten.

Het nieuwe document is een landelijk handelingskader. Het is richtinggevend en maatgevend en biedt houvast bij opleidingen. Het is aan de veiligheidsregio’s en andere betrokkenen zelf om de handreiking door te vertalen naar werkinstructies.

BR201709-DECONTAMINATIE

Andere artikelen in deze aflevering

Nieuwe Pyroguard productcatalogus gelanceerd

Met een uitgebreide reeks hoogwaardige beglazingoplossingen, lanceert Pyroguard, specialist in brandwerend glas, een nieuwe productcatalogus. Naast de introductie van nieuwe productlijnen, bevat de ni...

Nieuwe tunnels minder brandwerend dan gedacht

Het beton dat gebruikt is in de tunnels die sinds 2008 zijn gebouwd, voldoet niet aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit en de landelijke tunnelstandaard. Dat is begin augustus gebleken uit ...