Inspectie onderzoekt hulpverlening na terroristische aanslag

Inspectie onderzoekt hulpverlening na terroristische aanslag

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar de manier waarop veiligheidsregio’s zich voorbereiden op terrorismegevolgbestrijding. In het onderzoek focust de Inspectie onder andere op veilige hulpverlening aan slachtoffers en omstanders en het veiligstellen van sporen voor onderzoek. Ook wordt gekeken naar de crisiscommunicatie door de overheid en de manier waarop het bestuur reageert en de hulpverlening opschaalt. Tot slot maakt ook de nazorg aan hulpverleners deel uit van het onderzoek.

Het onderzoek van de Inspectie houdt zich niet bezig met de manier waarop veiligheidsdiensten, gemeenten en veiligheids-regio’s terroristische aanslagen voorkomen. De Inspectie verwacht het onderzoek in het voorjaar te hebben afgerond.

Andere artikelen in deze aflevering