Twee nieuwe e-modules voor manschappen

Twee nieuwe e-modules voor manschappen

Je brein onder druk en Verkennen van gebouwbranden zijn de twee nieuwste e-modules voor zittende manschappen. Ze zijn in opdracht van Brandweer Nederland ontwikkeld door de Brandweeracademie.

De module Je brein onder druk gaat over mentale veerkracht en het omgaan met stress en het herkennen van stress. Ook het ontstaan en voorkomen van mentale problemen na een inzet, komt uitgebreid aan bod. In de module Verkennen van gebouwbranden staat het kunnen toepassen van het kenmerkenschema en het kwadrantenmodel centraal.

Met de e-modules kunnen manschappen zich oriënteren op nieuwe kennis en inzichten.

BR201809-69ACTUEEL08

Andere artikelen in deze aflevering